21.03.2023. odbyło się spotkanie klas trzecich i czwartych z kapralem Dawidem Surmiakiem przedstawicielem 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. Dowiedzieliśmy sięjak wygląda struktura i praca w wojsku, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostaćzawodowym żołnierzem.

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/#sigFreeId2b549c1721

W dniu 15.03.2023 r. w hali sportowej II LO w Przemyślu odbył Półfinał Wojewódzkiej Licealiady w koszykówce dziewcząt.

Drużyna dziewcząt naszej szkoły zajęła III miejsce.

 

Drużynę reprezentowały:

 1. Amelia Janusz - 3D – Kapitan
 2. Antonia Sala - 3A
 3. Katarzyna Dyniec - 3A
 4. Zuzanna Kulas - 3B
 5. Martyna Krzan - 4B
 6. Julia Mirkiewicz - 3C
 7. Iga Hołub – 4C

Ze sportowym pozdrowieniem.

Trener drużyny -  Krzysztof Mirkiewicz

 


Organizator:

Biblioteka szkolna

Cele konkursu:
- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
- poznanie zasad tworzenia ilustracji,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława  Jagiełły w Przeworsku;

- prace należy złożyć do 25 kwietnia 2023 roku w bibliotece szkolnej;

- prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez nauczyciela bibliotekarza;

- wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Technika wykonania:

- przedmiotem konkursu jest  wykonanie ilustracji na kartonie o formacie A3-A4;

- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane;

- do konkursu każdy uczestnik  może zgłosić tylko jedną pracę.

Forma pracy:

- prace mają być wykonane samodzielnie w dowolnej technice;

- powinny być czytelne w przekazie, zawierać fragment ilustrowanego tekstu i element plastyczny, odnoszący się do głównego założenia konkursu;

- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł książki;

- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Jury:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

 

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/#sigFreeIdc2ac20a4aa

W dniu 03.03.2020 r. w hali sportowejII LO w Przemyślu, odbyła się Rejonowa  Licealiada  w koszykówce dziewcząt.

Wyniki meczów:

I LO Przeworsk - II LO Przemyśl -  18:31

I LO Przeworsk - I LO Jarosław -  27:4
Drużyna dziewcząt naszej szkoły zajęła II miejsca i awansowała do PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY.

           Drużynę reprezentowały:

 1. Amelia Janusz - 3D – Kapitan
 2. Antonia Sala - 3A
 3. Katarzyna Dyniec - 3A
 4. Blanka Fudała -  3C
 5. Iga Hołub - 4C
 6. Zuzanna Kulas - 3B
 7. Martyna Krzan - 4B
 8. Julia Mirkiewicz - 3C

Ze sportowym pozdrowieniem.

                                                                             Trener drużyny-  Krzysztof Mirkiewicz

Szkolny Konkurs Historyczny pod hasłem „Postać patron uczynić bliższą”
 
Cele konkursu:
1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dokonaniami patrona szkoły Władysława Jagiełły.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
3. Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości, uporządkowania wiedzy.
4. Doskonalenie umiejętności uczniów z zakresu technologii informatycznej. 
 
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji na temat „Władysław Jagiełło – założyciel dynastii i jego zasługi dla Przeworska”
Do konkursu zgłoszono 48 prac. 
 
Wyniki:
I miejsce: Lena Dobek, Lena Mach
Wyróżnienia: Michał Bożek, Emila Fudała, Urszula Polek, Magdalena Polek, Milena Szafraniec.
Nagrody dla naszych uczniów ufundowała Rada Rodziców oraz Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Tomasz Majba.
Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy za udział.
 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki