Narodowe Święto Niepodległości społeczność I LO uczciła w czwartek 10.11 br.

Oddaliśmy cześć pokoleniom Polaków, którym zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej i możliwość pielęgnowania tradycji. W krótkim montażu słowno - muzycznym uczniowie przypomnieli wszystkim, że ojczyzna oczekuje od nas pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

Następnie wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy, włączając się do ogólnopolskiej akcji dla szkół i placówek oświatowych #szkoładohymnu.

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=35#sigFreeIdfe83343bf8

Celem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego do czytania książek. Plakat musi zawierać hasło promujące czytelnictwo.

Cele konkursu:

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
- poznanie zasad tworzenia plakatu,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława  Jagiełły w Przeworsku;
- prace należy złożyć do 22 grudnia 2022 roku w bibliotece szkolnej;
- prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez nauczyciela bibliotekarza;
- wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Technika wykonania:

- przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na kartonie o formacie A2;
- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane;
- do konkursu każdy uczestnik  może zgłosić tylko jedną pracę.

Forma pracy:

- prace mają być wykonane samodzielnie (może być 2-osobowy zespół) w dowolnej technice;
- powinny być czytelne w przekazie, zawierać hasło i element plastyczny, odnoszące się do głównego założenia konkursu;
- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora (autorów), klasę;
- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Jury:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Nagrody:

- przewidziane są nagrody rzeczowe.

Organizator: biblioteka szkolna.                                                                    

W dniach 13 oraz 28 października uczniowie będący członkami Szkolnej Grupy Wolontariuszy uczestniczyli w szkoleniu „Animacja czasu wolnego”, które odbyło się dzięki środkom  pozyskanym w ramach Programu „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego  na lata 2018-2030.

Bon edukacyjny przyznany był przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Długofalowym celem programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat.

W trakcie szkolenia wolontariusze zdobyli nowe kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą – uczyli się m.in. zabaw z chustą animacyjną, skręcania i modelowania balonów (powstały śliczne kwiatki, zwierzątka, ozdoby), zabaw bez użycia gadżetów, zabaw z muzyką, podstaw face paintingu.  W trakcie szkolenia nabyli wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych podstaw pracy animatora czasu wolnego.

Realizacja bonu była możliwa dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Szkół Powiatu Przeworskiego „START” i pomocy p. Moniki Czech. 

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=35#sigFreeId5bb77f0c91

Dzięki uprzejmości pracowników Narodowego Banku Polskiego Okręgowego Oddziału w Rzeszowie w dniach 24 i 28 października  uczniowie klas 2a,2c,2d,1e wzięli udział w warsztatach edukacyjnych.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z realizowanymi funkcjami NBP, przybliżenie różnych aspektów działalności Banku Centralnego oraz rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych. Uczniowie mieli również okazję przekonać się jak działa automat do zamiany monet.

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=35#sigFreeId2e6ec1c97e

 

28 października br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu odbył się XLV Wojewódzki Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych. Nikola Pieniążek – uczennica klasy 1d Liceum Ogólnokształcącego, zajęła I miejsce i tym samym będzie reprezentować nasze województwo na ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w listopadzie 2022 r. w Golubiu – Dobrzyniu. Ideą konkursu jest dbałość o kulturę języka ojczystego, a także rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży. Jury oceniając wystąpienia krasomówcze uczestników brało pod uwagę tematykę, sugestywność, bogactwo językowe wypowiedzi oraz jasność i logiczność formułowanych myśli.

Serdecznie gratulujemy Nikoli i życzymy jej dalszych sukcesów w konkursowych zmaganiach!

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=35#sigFreeIdf70b5b5875

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki