Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać
w dwóch etapach:
•    od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
•   od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
•    do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
•    do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r. odbędzie się wg następującego harmonogramu:

klasy od godziny 8.00 do 11.00

1a - sala nr 11
1b - sala nr 16
1h - sala nr 2
1d - sala nr 5
1e - sala nr 27
1f - sala nr 32
1g - sala nr 37

od godziny 11.30 do 14.30

1c - sala nr 16
2a - sala nr 2
2b - sala nr 5
2c - sala nr 27
2d - sala nr 32
2e - sala nr 37

W dniu 25.06.2020 r. w Bazylice pw. Ducha Świętego odbędzie się Msza św. na zakończenie roku szkolnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Dnia 22 czerwca 2020 r. w I LO im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku odbyło się zebranie Szkolnego Klubu HDK PCK „Głos serca”, w którym wzięli udział wolontariusze – maturzyści oraz przedstawiciele wolontariuszy z poszczególnych klas. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: Prezes Oddziału Rejonowego PCK p. Tomasz Huc, pracownik biura OR PCK p. Angelika Bieniasz, dyrektor szkoły p. Krzysztof Dyrkacz, wicedyrektor szkoły p. Andrzej Żak,  pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Flak oraz opiekun klubu p. Agnieszka Lechowicz. Głównym celem spotkania było podziękowanie wolontariuszom klas III za trzyletnią współpracę. Głos zabrali p. Tomasz Huc, p. K. Dyrkacz oraz p. A. Lechowicz, którzy wspólnie wręczyli najbardziej zaangażowanym wolontariuszom  zaświadczenia o pracy w wolontariacie, dyplomy klubowe oraz drobne upominki. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było przemówienie żegnającego się Prezesa klubu Wiktorii Kruk oraz podziękowania i upominki od wolontariuszy - maturzystów,  a przygotowana przez Wiktorię prezentacja wywołała miłe wspomnienia i łzy w oczach.
Dziękujemy Dyrekcji, że mimo trudnego czasu mogliśmy się jeszcze raz spotkać w murach naszej szkoły.
Podziękowania dla naszego absolwenta Radka za obsługę techniczną.
Kochani wolontariusze - maturzyści, pamiętajcie, że Wasz czas w Szkolnym Klubie nie musi się kończyć, nadal możecie do niego należeć i pomagać 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Dziękuję za każde serce w pięknym bukiecie

Agnieszka Lechowicz

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=40#sigFreeId63769848ba

 
 

Oświadczenie absolwenta I LO w Przeworsku w związku z organizacją egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 


•    ósmoklasisty (E8)
•    gimnazjalnego (EG)
•    maturalnego (EM)
•    potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
•    zawodowego (EZ).

 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

CMI

 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki