28 kwietnia 2006 roku miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich. Program słowno – muzyczny dedykowany abiturientom przygotowali uczniowie klas drugich. Znalazły się w nim dobre rady i wskazówki na dalszą życiową wędrówkę, humorystyczne charakterystyki poszczególnych klas oraz utwory muzyczne wprawiający w dobry nastrój nawet najbardziej zestresowanych maturzystów. Dopełnieniem życzeń były skromne upominki.

Część II uroczystości wypełniło wręczenie świadectw i nagród książkowych wzorowym i bardzo dobrym uczniom. Docenieni zostali również uczniowie wyróżniający się osiągnięciami w dziedzinie sportu, działalności artystycznej i naukowej.

Maturzystom na czas egzaminów życzymy wszelkiej pomyślności!!!

W bieżącym roku szkolnym Tydzień ekologiczny został wpisany w kalendarz Festiwalu nauki obchodzonego pod hasłem „Świat przyszłości”, bowiem w dyskusji nad losami współczesnej cywilizacji jedno z głównych miejsc zajmują problemy ekologiczne.Kasa 1c przygotowała audycję poświeconą idei ekorozwoju a szkolne korytarze zapełniły się plakatami o tematyce ekologicznej.

Ekorozwój to rozwój ekonomiczny i przyrodniczy, zgodnie z którym zaspokajamy aktualne potrzeby społeczeństwa w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. Jest to zatem idea rozwoju nie zagrażającego środowisku naturalnemu, harmonijnego włączania człowieka w świat przyrody. Na Światowym Szczycie Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku zrodziła się idea Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło przyjęcie dekady począwszy od 2005 roku.

Dekada Edukacji ma się odbywać pod hasłem promowania wartości ponieważ ma podkreślać szacunek dla innych także przyszłych pokoleń, szacunek dla różnorodności i odmienności, szacunek dla środowiska i zasobów planety.Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej i biologicznej są w naszej szkole jednym z elementów edukacji ekologicznej. 19 kwietnia przeprowadzono eliminacje Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej. W eliminacjach wzięły udział 3- osobowe reprezentacje klas pierwszych i drugich liceum. Do finału, który odbył się 27 kwietnia na sali gimnastycznej zakwalifikowały się klasy 1a, 1d i 1g Konkurencje finałowe przygotowali uczniowie klas 1c i 2c, którzy w eliminacjach zajęli 4 miejsce Finaliści musieli m.in. oznaczyć liście drzew, rozpoznać głosy ptaków i dokonać ekologicznych zakupów. Najlepszy okazał się zespól z klasy 1a w składzie: Kamil Figiela, Krzysztof Puszkarz i Dawid Dryla, który wywalczył dla swojej klasy nagrodę główną, czyli dofinansowanie do jednodniowej wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Bolestraszycach. Odbył się również konkurs piosenki ekologicznej Tym razem najlepszy okazał się zespól z klasy 1d, chociaż publiczności również bardzo podobał się „ekologiczny show” w wykonaniu klas 1c i piosenki solistek: Kasi Stępak z klasy 2a i Natalii Wilk z klasy 1h. 27 kwietnia przeprowadziliśmy również debatę poświęcona problematyce współczesnej biotechnologii uczniowie w jasny i prosty sposób zapoznali kolegów i koleżanki z podstawami inżynierii genetycznej, pojęciem klonowania, terapii genowej i organizmów transgenicznych, a następnie w formie dyskusji przedstawili obawy i nadzieje związane z rozwojem współczesnej biotechnologii

W dniach 24-26.04.2006 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Warszawy. Dzięki dofinansowaniu Pani Elżbiety Rufener Sapiehy oraz wsparciu Pani Izabeli Dzieduszyckiej zobaczyliśmy najważniejsze miejsca w Stolicy. Był to dla niektórych pierwszy pobyt w tym mieście, przez co z pewnością pozostanie na długo w naszej pamięci. Żaden z uczestników wycieczki nie zapomni również wesołej i przyjaznej atmosfery panującej w czasie jej trwania. Po przyjeździe byliśmy serdecznie przywitani i goszczeni przez Szkołę Przymierza Rodzin. W pierwszym dniu wycieczkowicze podziwiali Starówkę, Zamek Królewski oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Dzień następny również był pełen wrażeń. Uczniowie zwiedzili bowiem Łazienki, Sejm i Senat oraz Cmentarz na Powązkach. W ostatnim dniu wycieczki zobaczyliśmy pałac w Wilanowie, a także lotnisko Okęcie. I tak dobiegła końca wycieczka do stolicy naszego kraju.

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2006 r., już po raz trzynasty Młodzi Archidiecezji Przemyskiej przeżywali spotkanie przed Niedzielą Palmową. Po raz pierwszy w Przeworsku.. Młodzi przeżywali te wielkie wydarzenia rozważając słowa „ Przywracajmy nadzieję młodym” oraz List Ojca św. do młodzieży zatytułowany :„ Twoje słowo jest światłem dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”

W pierwszym dniu, we wszystkich kościołach stacyjnych zostały odprawione Nabożeństwa Biblijne „GRÓB JEZUSA ZNAKIEM NADZIEI”, którym przewodniczyli księża biskupi.

W drugim dniu, zgodnie z ustalonym pro­gra­mem, o godz. 9.00 rano odbyły się w kościołach stacyjnych Msze święte z oko­licz­nościowym kazaniem, celebrowane przez miejscowych duszpasterzy. Przed południem odbyły się jeszcze spotkania w 15 osobowych grupach dzie­lenia, w których – pod kierunkiem przygotowanych animatorów – rozważano te­ma­tykę uczynków miłosiernych co do ciała. Miejscem pracy grup i miejscem noclegów dla ponad 220 uczestników była nasza szkoła - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

O godz. 19.00 zostały odprawione nabożeństwa Adoracji Krzyża świętego: „KRZYŻ JEZUSA ZNAKIEM NADZIEI

W niedzielę 9 kwietnia, po porannym spotkaniu w małych grupach na temat uczynków miłosiernych co do duszy, o godzinie 11.00 rozpoczęło się uro­czyste poświęcenie palm i procesja do ołtarza. Koncelebrowanej Eucharystii na przeworskim rynku przewodniczył Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik w otoczeniu Biskupów pomocniczych: Adama Szala i Mariana Rojka. W homilii Metropolita poruszył potrzebę umiłowania Chrystusa, wyrażającą się w zachowywaniu przykazań, poznawaniu Słowa Bożego, które „...jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce”. Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił pamiątkowe Krzyżyki Je­ro­zo­lim­skie i wręczył je przedstawicielom zgromadzonych, jako pamiątkę celebracji. Podziękował również mieszkańcom Przeworska za życzliwe przyjęcie młodzieży oraz wszystkim za­an­ga­żowanym – za zorganizowanie Spotkania. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

Temat tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych, które obyły się w dniach 15 – 17 marca, to: śpiew skowronka i powalone drzewo. Zawitała do nas Grupa Ewangelizacyjna św. Dominika z Krakowa, dzięki której mogliśmy dobrze przeżyć ten szczególny czas duchowego wzrastania. Wypełniliśmy te dni wspólnym śpiewem, modlitwą, rozważaniem słów Pisma św. Za rekolekcyjne( i nie tylko) prostowanie ścieżek życia dziękujemy również naszym Katechetom.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki