Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  O  terminach tych  będziemy również  informować na stronie internetowej szkoły.

Informacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

W tym roku rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu naboru VULCAN.

Pozwoli to do minimum ograniczyć liczbę dokumentów i ilość Waszych wizyt w szkołach. Dzięki wzięciu udziału w elektronicznej rekrutacji będziecie posługiwać się wyłącznie jednym wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, bez względu na liczbę szkół, które wybierzecie.
Wniosek składacie raz - w szkole, która na liście Waszych wyborów znajdzie się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.

Już teraz możecie zapoznać się z pełną ofertą naszej szkoły dostępną na stronie:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

W jaki sposób i kiedy zarejestrować się do systemu?

Rejestracja konta w systemie będzie możliwa od 11 maja br. Wtedy też na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ pojawi się zakładka  Zgłoś Kandydaturę.

Elektroniczna rejestracja rozpoczyna się od podania numeru PESEL kandydata i w zależności od podjętej decyzji odbywa się w kilku krokach podczas których wprowadzane są dane wymagane w procesie rekrutacji.

1. W kroku pierwszym należy wypełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sektor Dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do wniosku składanego w szkole I wyboru.

2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, zwracając szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia nr telefonu Rodzica, który jest bardzo przydatny dla szkoły I wyboru w sytuacji, gdy wniosek zawiera błędy.

3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać  się o przyjęcie. Tworząc listę preferencji należy mieć na uwadze kolejność uszeregowania klas – najwyżej na liście powinna znaleźć się ta, na której kandydatowi najbardziej zależy.

4. W kroku czwartym w celu zakończenia rejestracji należy zanotować podane przez aplikację dane dostępowe:login i hasło oraz zaakceptować i wydrukować wniosek. Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia wniosku przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Ważne!

System umożliwia złożenie wniosku osobiście lub za pomocą Profilu Zaufanego/Podpisu Kwalifikowanego.

Warunkiem skorzystania z metody złożenia wniosku elektronicznie jest to, aby wszyscy rodzice/opiekunowie kandydata wskazani we wniosku posiadali Profil Zaufany/Podpis Kwalifikowany.

Rejestracji i wyboru preferencji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2020 do godz. 15.00.

Kolejny etap to wprowadzenie do systemu takich danych jak: oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty i inne osiągnięcia, które wprowadza kandydat lub szkoła I wyboru na podstawie dostarczonych kopii wymienionych wyżej dokumentów. Informacje te ostatecznie weryfikuje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadpodstawowej, potwierdza on wolę uczęszczania do niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga!Kandydaci, którzy będą mieli problem ze skorzystaniem z elektronicznej rekrutacji mogą pobrać i wydrukować podanie ze strony szkołylub odebrać wersję papierową bezpośrednio w szkole ponadpodstawowej.

Wyczerpujący opis dotyczący elektronicznej rekrutacji znajduje się na poniższym filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=R2mFASm4sT8    oraz  w dołączonym Podręczniku dla Kandydata.

Warto zapamiętać !

  • Można kandydować do trzech szkół, a w każdej z nich wybrać dowolna liczbę klas;
  • Kolejność uszeregowania klas na liście preferencji jest niezwykle istotna - na pierwszym miejscu musi znaleźć się klasa na której kandydatowi najbardziej zależy.

System szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas.

  • Wniosek należy złożyć w jednej szkole, tej która na liście wyborów znajduję się jako pierwsza;
  • Na stronie internetowej szkoły na bieżąco będą się pojawiać wszystkie informacje dotyczące  terminów tegorocznej rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt :

tel.: 16-648-79-69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowna Dyrekcjo,
Drodzy Nauczyciele oraz Wychowawcy,


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym “Szkoła z Gigantami”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców uczniów.  Jest to cykl 5 bezpłatnych zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.
Webinar “Bezpieczny Internet Online” kierowany jest także do rodziców. Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w języku Scratch lub Python. Ostatnie zajęcia natomiast poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.
Organizatorem warsztatów jest szkoła Giganci Programowania, która od ponad 5 lat prowadzi kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Trenerzy prowadzący zajęcia to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że do patronów honorowych wydarzenia, obok Ministerstwa Cyfryzacji, dołączył także Minister Edukacji Narodowej.

Serdecznie zachęcamy wszystkie placówki edukacyjnie do udostępniania informacji o prSzanowna Dyrekcjo,
Drodzy Nauczyciele oraz Wychowawcy,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym “Szkoła z Gigantami”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców uczniów.  Jest to cykl 5 bezpłatnych zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.
Webinar “Bezpieczny Internet Online” kierowany jest także do rodziców. Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w języku Scratch lub Python. Ostatnie zajęcia natomiast poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.
Organizatorem warsztatów jest szkoła Giganci Programowania, która od ponad 5 lat prowadzi kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Trenerzy prowadzący zajęcia to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że do patronów honorowych wydarzenia, obok Ministerstwa Cyfryzacji, dołączył także Minister Edukacji Narodowej.
ojekcie na stronach internetowych lub na Facebooku oraz przekazania uczniom i rodzicom możliwości wzięcia udziału w warsztatach.
Więcej o informacji o warsztatach znajdą Państwo na stronie:
https://www.giganciprogramowania.edu.pl/szkola-z-gigantami
Poniżej zamieszczamy treść przykładowego posta, który mogą Państwo publikować w swoich kanałach.
*** Nasza szkoła dołączyła do programu “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez szkołę @Giganci Programowania. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.
Wszystkich naszych uczniów zapraszamy do zapisów na darmowe warsztaty z programowania. Młodsi uczniowie (9 - 12 lat) mogą wziąć udział w zajęciach z podstaw programowania w Scratch oraz tworzeniu aplikacji w App Inventorze. Starsi uczniowie natomiast będą mieli okazję do rozpoczęcia przygody z programowaniem w języku Python. Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe (9-12 lat oraz 13-18 lat), dla których program został specjalnie dopasowany. Warsztaty będą prowadzone w formie webinaru. Każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne (1,5 h).
Zapisów można dokonywać poprzez link:
https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/SzkolaZGigantami
Serdecznie zapraszamy również Rodziców naszych uczniów do udziału w bezpłatnym webinarze “Bezpieczny Internet Online”.
Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi.
Webinar odbędzie się w kilku terminach: 7.05., 11.05., 14.05, 21.05.
Zachęcamy do rejestracji poprzez stronę:
https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/BezpiecznyInternet

 

DZIĘKUJEMY !!!

 

 

 

 

 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

CMI

 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki