23 listopada w naszej szkole gościliśmy aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa. Młodzież uczestniczyła w spektaklu „Cisza” przedstawiającym historię przeciętnego chłopaka o imieniu Maciek. Wydawać by się mogło, że nasz bohater ma mnóstwo kolegów, jest bardzo lubiany i prowadzi szczęśliwe życie. Jednak samotność, nawarstwiające się emocje, trudne relacje z rówieśnikami oraz rodzicami są powodem dramatycznych wydarzeń.
Spektakle były realizowane w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"  - PCPR w Przeworsku.

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=10#sigFreeId70427a007c

W październiku i listopadzie w klasach pierwszych i drugich, odbyły się warsztaty czytelnicze, podczas których uczniowie realizowali zadania NPRCZ 2.0. Hasłem przewodnim  było: „Te książki czytamy”a efekty tych działań w postaci plakatów można obejrzeć na planszach obok biblioteki. Część proponowanych przez uczniów tytułów dostępna jest w bibliotece szkolnej. Pod koniec listopada dotrze druga transza zamówionych w ramach projektu książek – głównie tytułów proponowanych przez społeczność szkolną. Będzie ich ponad 200!

Biblioteka zaprasza!

 
 

I miejsce w XVII Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” dla Martyny Smyk i Jakuba Skawiny uczniów klasy 1d .

9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku został rozstrzygnięty XVII Wojewódzki Konkurs Turystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”. Jakub i Martyna przygotowali prezentację i wykonali makietę Bazyliki Ducha Św. w Przeworsku. Jury konkursowe doceniło wysiłek i pracę naszych uczniów przyznając im I miejsce.

Gratulujemy!

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=10#sigFreeIdbd2c81c3c2

Narodowe Święto Niepodległości społeczność I LO uczciła w czwartek 10.11 br.

Oddaliśmy cześć pokoleniom Polaków, którym zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej i możliwość pielęgnowania tradycji. W krótkim montażu słowno - muzycznym uczniowie przypomnieli wszystkim, że ojczyzna oczekuje od nas pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

Następnie wspólnie odśpiewaliśmy hymn państwowy, włączając się do ogólnopolskiej akcji dla szkół i placówek oświatowych #szkoładohymnu.

View the embedded image gallery online at:
https://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=10#sigFreeIdfe83343bf8

Celem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego do czytania książek. Plakat musi zawierać hasło promujące czytelnictwo.

Cele konkursu:

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
- poznanie zasad tworzenia plakatu,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-4 I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława  Jagiełły w Przeworsku;
- prace należy złożyć do 22 grudnia 2022 roku w bibliotece szkolnej;
- prace uczniów oceni komisja szkolna powołana przez nauczyciela bibliotekarza;
- wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Technika wykonania:

- przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu na kartonie o formacie A2;
- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane;
- do konkursu każdy uczestnik  może zgłosić tylko jedną pracę.

Forma pracy:

- prace mają być wykonane samodzielnie (może być 2-osobowy zespół) w dowolnej technice;
- powinny być czytelne w przekazie, zawierać hasło i element plastyczny, odnoszące się do głównego założenia konkursu;
- prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora (autorów), klasę;
- prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Jury:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Nagrody:

- przewidziane są nagrody rzeczowe.

Organizator: biblioteka szkolna.                                                                    

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki