Dnia 22 czerwca 2020 r. w I LO im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku odbyło się zebranie Szkolnego Klubu HDK PCK „Głos serca”, w którym wzięli udział wolontariusze – maturzyści oraz przedstawiciele wolontariuszy z poszczególnych klas. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: Prezes Oddziału Rejonowego PCK p. Tomasz Huc, pracownik biura OR PCK p. Angelika Bieniasz, dyrektor szkoły p. Krzysztof Dyrkacz, wicedyrektor szkoły p. Andrzej Żak,  pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Flak oraz opiekun klubu p. Agnieszka Lechowicz. Głównym celem spotkania było podziękowanie wolontariuszom klas III za trzyletnią współpracę. Głos zabrali p. Tomasz Huc, p. K. Dyrkacz oraz p. A. Lechowicz, którzy wspólnie wręczyli najbardziej zaangażowanym wolontariuszom  zaświadczenia o pracy w wolontariacie, dyplomy klubowe oraz drobne upominki. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było przemówienie żegnającego się Prezesa klubu Wiktorii Kruk oraz podziękowania i upominki od wolontariuszy - maturzystów,  a przygotowana przez Wiktorię prezentacja wywołała miłe wspomnienia i łzy w oczach.
Dziękujemy Dyrekcji, że mimo trudnego czasu mogliśmy się jeszcze raz spotkać w murach naszej szkoły.
Podziękowania dla naszego absolwenta Radka za obsługę techniczną.
Kochani wolontariusze - maturzyści, pamiętajcie, że Wasz czas w Szkolnym Klubie nie musi się kończyć, nadal możecie do niego należeć i pomagać 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Dziękuję za każde serce w pięknym bukiecie

Agnieszka Lechowicz

View the embedded image gallery online at:
http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=5#sigFreeId63769848ba

 
 

Oświadczenie absolwenta I LO w Przeworsku w związku z organizacją egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 


•    ósmoklasisty (E8)
•    gimnazjalnego (EG)
•    maturalnego (EM)
•    potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
•    zawodowego (EZ).

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych liceów ogólnokształcących będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  O  terminach tych  będziemy również  informować na stronie internetowej szkoły.

Informacja Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 7 maja 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

W tym roku rekrutacja do naszej szkoły będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu naboru VULCAN.

Pozwoli to do minimum ograniczyć liczbę dokumentów i ilość Waszych wizyt w szkołach. Dzięki wzięciu udziału w elektronicznej rekrutacji będziecie posługiwać się wyłącznie jednym wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, bez względu na liczbę szkół, które wybierzecie.
Wniosek składacie raz - w szkole, która na liście Waszych wyborów znajdzie się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.

Już teraz możecie zapoznać się z pełną ofertą naszej szkoły dostępną na stronie:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

W jaki sposób i kiedy zarejestrować się do systemu?

Rejestracja konta w systemie będzie możliwa od 11 maja br. Wtedy też na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ pojawi się zakładka  Zgłoś Kandydaturę.

Elektroniczna rejestracja rozpoczyna się od podania numeru PESEL kandydata i w zależności od podjętej decyzji odbywa się w kilku krokach podczas których wprowadzane są dane wymagane w procesie rekrutacji.

1. W kroku pierwszym należy wypełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sektor Dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do wniosku składanego w szkole I wyboru.

2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców/opiekunów prawnych, zwracając szczególną uwagę na możliwość wprowadzenia nr telefonu Rodzica, który jest bardzo przydatny dla szkoły I wyboru w sytuacji, gdy wniosek zawiera błędy.

3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat chce ubiegać  się o przyjęcie. Tworząc listę preferencji należy mieć na uwadze kolejność uszeregowania klas – najwyżej na liście powinna znaleźć się ta, na której kandydatowi najbardziej zależy.

4. W kroku czwartym w celu zakończenia rejestracji należy zanotować podane przez aplikację dane dostępowe:login i hasło oraz zaakceptować i wydrukować wniosek. Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia wniosku przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Ważne!

System umożliwia złożenie wniosku osobiście lub za pomocą Profilu Zaufanego/Podpisu Kwalifikowanego.

Warunkiem skorzystania z metody złożenia wniosku elektronicznie jest to, aby wszyscy rodzice/opiekunowie kandydata wskazani we wniosku posiadali Profil Zaufany/Podpis Kwalifikowany.

Rejestracji i wyboru preferencji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2020 do godz. 15.00.

Kolejny etap to wprowadzenie do systemu takich danych jak: oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty i inne osiągnięcia, które wprowadza kandydat lub szkoła I wyboru na podstawie dostarczonych kopii wymienionych wyżej dokumentów. Informacje te ostatecznie weryfikuje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadpodstawowej, potwierdza on wolę uczęszczania do niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga!Kandydaci, którzy będą mieli problem ze skorzystaniem z elektronicznej rekrutacji mogą pobrać i wydrukować podanie ze strony szkołylub odebrać wersję papierową bezpośrednio w szkole ponadpodstawowej.

Wyczerpujący opis dotyczący elektronicznej rekrutacji znajduje się na poniższym filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=R2mFASm4sT8    oraz  w dołączonym Podręczniku dla Kandydata.

Warto zapamiętać !

  • Można kandydować do trzech szkół, a w każdej z nich wybrać dowolna liczbę klas;
  • Kolejność uszeregowania klas na liście preferencji jest niezwykle istotna - na pierwszym miejscu musi znaleźć się klasa na której kandydatowi najbardziej zależy.

System szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas.

  • Wniosek należy złożyć w jednej szkole, tej która na liście wyborów znajduję się jako pierwsza;
  • Na stronie internetowej szkoły na bieżąco będą się pojawiać wszystkie informacje dotyczące  terminów tegorocznej rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt :

tel.: 16-648-79-69
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki