W dniu24 listopada 2017 r. w PWSW w Przemyślu odbył się VIII Dzień Warsztatów i Wykładów Otwartych. Zajęcia dydaktyczne i szkolenia przygotowane przez wykładowców uczelni były skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Uczniowie klasy 2d brali udział w warsztatach polonistycznych prowadzonych przez panią dr Beatę Żywicką, pracownika naukowego Instytutu Humanistycznego. Zajęcia pt. „Czy efektywny może być efektowny? – wyrazy mylone we współczesnym języku polskim” przeprowadzone były w formie ćwiczeń, w czasie których  uczniowie musieli rozwiązać zadania i„łamigłówki językowe”.Młodzież wysłuchała również wykładu na temat powstawania i rodzajów neologizmów – „O bezśmiechu i bezbrzasku.. Jak powstają nowe wyrazy w polszczyźnie”. Po zajęciach uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły, a także zwiedzili pracownie i laboratoria badawcze.

W dniu 24. 11. 2017 r. w naszej szkole zastał przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” przy współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W V edycji wyżej wymienionego konkursu wzięło udział 16 uczniów liceum ogólnokształcącego:

- kl. 1a – Cichy Grzegorz, Rzeczyca Maciej, Szymańska Aleksandra, Surmiak Jakub, Wojciechowska Katarzyna, Balawender Paulina, Kostka Jakub,

- kl. 1c – Przewrocki Łukasz, Motyka Tomasz, Balawender Mateusz, Liszka Marcin,

- kl. 2a – Fejdasz Julia, Jakubów Kuba, Jankowska Weronika, Nawolska Klaudia, Perykasza Natalia.

Zawody miały formę pisemną. Uczestnicy mogli sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę i z zakresu geografii regionu, Polski i świata.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2018 r.

W dniu 21 listopada Szkolny Klub HDK PCK zorganizował wyjście uczniów na akcję krwiodawstwa  do Starostwa Powiatowego w Przeworsku.  Grupa chętnych liczyła 5 osób z klasy 3b. Opiekę nad uczniami sprawowały panie M. Flak oraz A. Lechowicz. Tym razem badania lekarskie zakończyły się pomyślnie dla całej piątki,  uczniowie zostali honorowymi dawcami krwi – gratulujemy!  Krew oddały również dwie nauczycielki.
Bardzo dziękuję wszystkim. Pamiętajcie – oddając krew ratujemy życie!


Honorowi Dawcy Krwi z dnia 21.11.2017
1.    Krzan Karolina (3b)
2.    Buja Kamila (3b)
3.    Sobala Magdalena (3b)
4.    Żurek Eliza (3b)
5.    Sikora Dawid (3b)

6.    P. E. Zięba
7.    P. A. Lechowicz

 

View the embedded image gallery online at:
http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=35#sigFreeId5b32978894

 

W dniach 8- 11 listopada w Ermont ( Francja) odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli projektu unijnego Erasmus plus. W trakcie spotkania przedstawiciele każdego państwa zaprezentowali swoje szkoły oraz omówiliśmy wszystkie działania jakie podejmiemy w trakcie trwania projektu. W spotkaniu wzięli udział:

Polska

Niemcy

Włochy

Rumunia

Francja

Aleksander Szklarek

Katarzyna Materna

Suzanne Nehls Bhayani

Klaus Dauven

Anna Genari

Gianluca Lanari

Roberto Paolucci

 

Marilena Gaucan

Diana Toader

Richard Allan

Następne spotkanie odbędzie się w Rumunii w marcu 2018, a z naszej szkoły oprócz opiekunów projektu pojadą wybrani uczniowie klas 2b i 2c.

W dniach 17-19.11.2017 r. uczennica klasy  1a, Martyna Szczepańska, reprezentowała naszą szkołę w 42. Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Młodzieży Szkolnej, który odbył się w malowniczej  scenerii średniowiecznego zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W półfinale wzięło udział osiemnaścioro krasomówców z różnych regionów Polski. Poziom konkursu był niezwykle wysoki, toteż jury stanęłoprzed bardzo trudnym zadaniem rozstrzygnięcia o jego ostatecznych  wynikach. Różnice w punktacji niejednokrotnie dotyczyły setnych punktu. Tak było również w przypadku Martyny.
Tematem wystąpienia naszej utalentowanej uczennicy były walory turystyczno-krajoznawcze Bieszczad. Doskonała prezencja, sugestywność wypowiedzi, wysoka sprawność językowa Martyny zwróciły uwagę wielu odbiorców i zostały nagrodzone gromkimi  brawami. Zdobyte doświadczenie z pewnością  pozwoli jej stanąć do walki o udział w finale konkursu w przyszłym roku.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.