Z pierwszych lat działalności Gimnazjum nie można sporządzić dokładnego wykazu nauczycieli. Pierwszym dyrektorem w latach 1911 - 12 był dr Mieczysław Warmski. Po jego odejściu stanowisko objął Stanisław Wazyl. Stopniowo regulowano warunki stawiane kandydatom na nauczycieli szkół średnich. Po odejściu ze stanowiska dra Wazla pełnił funkcję Stanisław Zabielski (1929 - 1937). Położył on znaczne zasługi w umocnieniu rozwoju szkoły. Ułatwiła mu to jego przeszłość legionowa i posiadane kontakty z elitą ówczesnej władzy. Po jego śmierci stanowisko dyrektora objął Jan Szandrowski (1937 - 1939). Zastał sytuacje ustabilizowana z uwagi na istniejącą bazę materialna i kadrową. Po zakończeniu II wojny światowej kadra pedagogiczna Gimnazjum w Przeworsku była dobrze przygotowana pod względem wykształcenia i doświadczenia pedagogicznego. W 1944 dyrektorem został Jan Ćwierz a w 1949 dochodzi do zmian personalnych i funkcję dyrektora sprawuje Adam Wnęk (1949 - 1950). W kolejnych latach stanowisko dyrektora obejmują:

Sajdłowski Tomasz ( 1 wrzesień 1950 r. - 14 listopad 1950 r.)
Przedzimirski Seweryn (1950 - 1953 r.)
Ulma Antoni (1953 - 1954 r.)
Hrycek Eugeniusz (2 kwiecień 1954 r. - 31 lipiec 1954 r .)
Żółkoś Eugeniusz (1954 - 1956 r.)
Lammel Alfred (1956 - 1959 r.)
Horbowski Zbigniew (1959 - 1960 r.)
Sztaba Stanisław (1960 - 1963 r.)
Seremet Władysław (1963 - 1972 r.)
Duliban Stefan (1972 - 1976 r.)
Karp Kazimierz (1976 - 1997 r.)
Krystyna Ścisłowicz (1997 - 2014 r.)
Piotr Kuc (2014 - 2019 r.)

Od 2019 r. funkcje dyrektora szkoły piastuje p. mgr Krzysztof Dyrkacz

Facebook

CMI

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki