Erasmus+ grupa I

Do realizacji zadań projektowych w roku szkolnym 2017/2018 zgłosiło się 7 osób:
Katarzyna Janisz - 2c
Weronika Motyka- 2b
Karolina Musz- 2b
Magdalena Kowalczyk- 2b
Aleksandra Uchyra - 2b
Julia Markowska - 2b
Jakub Bedronek -2a
Koordynatorami projektu są: Aleksander Szklarek i Katarzyna Materna
wsparcie merytoryczne - p. Ewa Żak

 

Erasmus+ grupa II

W wyniku przeprowadzonej w styczniu 2019 rekrutacji do dalszego etapu realizacji projektu
zakwalifikowano następujących uczniów:
1. Dominika Dendura – 1c
2. Zięzio Urszula – 1b
3. Kowal Magdalena – 1b
4. Biłas Emilia – 1c
5. Maziarz Gabriela – 1e
6. Śliwa Jakub – 1b
7. Świętoniowska Barbara – 1c
8. Sztajdel Kinga – 1a
Koordynatorami projektu są: p. Aleksander Szklarek, p. A. Lechowicz

 

 

 

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki