11 października 2019 r. społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Rangę uroczystości podkreślała obecność gości, wśród których znaleźli się m.in.: pan Bogusław Urban  starosta powiatu przeworskiego, ksiądz  prałat Stanisław Szałankiewicz, ksiądz dziekan Tadeusz Gramatyka oraz przedstawiciele rady rodziców wraz z przewodniczącą panią Barbarą Wiśniowską.
Spotkanie rozpoczął pan Krzysztof Dyrkacz – dyrektor szkoły, który dziękując nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, przywołał słowa Olgi Tokarczuk – tegorocznej laureatki Nagrody Nobla: "Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu”.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w ciepłych słowach zwrócili się do dyrekcji i grona pedagogicznego, dziękując za poświęcenie, czas i cierpliwość oraz za cały ogrom przekazywanej wiedzy.
8 października br. w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. W wyniku wspomnianych wyborów społeczność uczniowska wybrała:
na przewodniczącego samorządu – Macieja Ficka
na zastępcę przewodniczącego samorządu - Piotra Witowskiego
na drugiego zastępcę – Anitę Słowik.
Nowy samorząd podziękował za oddane głosy i przedstawił się społeczności szkolnej.
Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny pod hasłem: „Umieć żyć…”, który połączył refleksję o roli nauczycieli we współczesnej szkole ze wspomnieniem o bolesnych doświadczeniach września 1939 r.
Część pierwsza programu artystycznego nawiązywała do szkolnej codzienności. Szczególnie miłym akcentem była niespodzianka przygotowana przez panią Honoratę Dyrkacz. Zebrani obejrzeli m.in.  prezentację pn.: „ Wspomnień czar”, która pokazywała grono pedagogiczne przeworskiej „Jagiellonki” nie tylko przy tablicy, ale także podczas wycieczek, studniówek czy rajdów rowerowych.  
Część druga akademii koncentrowała się na temacie II wojny światowej, gdzie przywołano piękną kartę z historii Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku, jaką w latach 1939 – 1944 było tajne nauczanie.
Zderzenie tych dwóch rzeczywistości: spokojnej egzystencji w wolnym, suwerennym kraju z tragizmem czasu wojny i okupacji, pozwoliło dostrzec młodzieży, w jak szczęśliwym i bezpiecznym świecie przyszło im żyć, zdobywać wiedzę i realizować marzenia.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie tegorocznej uroczystości: pani Alicja Domka i pani Joanna Komenda, serdecznie dziękują uczniom za pomoc: konferansjerom i artystom, obsłudze sprzętu technicznego oraz dziewczętom, które przygotowały dekorację.


W programie artystycznym skorzystano m.in. z następujących źródeł:
1.    Pełny komunikat o wybuchu II Wojny Światowej opublikowany 4 maja 2009 r.
https://www.youtube.com/watch?v=eVLOPIaENOA&fbclid=IwAR20dpu-KEiu7CbC0fqwHoduMu9gd1I6nEPz4cZxdyGdGGO8jtGCnna9cBM
2.    K. K. Baczyński „Mazowsze” ( fragm. )
3.    Magda Łucyan „Powstańcy” ( fragm. )
4.    „ Z kart tajnego nauczania… Przeworsk… Manasterz…”  pod red. Anny Piejko,  Heleny Kaweńskiej ( fragm. )
5.    Prezentacja „Gdzie są kwiaty z tamtych lat…” opublikowana 4 października 2013 r.: https://www.youtube.com/watch?v=sK2T0-tC-0o

red. Alicja Domka i Joanna Komenda

W dniu 9 października uczniowie klasy 2d uczestniczyli w lekcji muzealnej, która odbyła się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku. Zajęcia prowadzone przez panią Małgorzatę Wołoszyn koncentrowały się wokół dwóch tematów- ordynacji rodowej, założonej przez księcia Henryka Lubomirskiego oraz życia codziennego w pałacu magnackim.  Uczniowie poznali złożone losy polskich arystokratów, kontekst historyczny epoki, a także dzieje przeworskiej rezydencji,  pełniącej w XIX w. rolę ważnego ośrodka życia kulturalnego.

W dniu 2 października 2019 r. uczniowie naszego liceum obejrzeli w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku film pt.”Piłsudski” w reż. Michała Rosy. Historyczno - fabularny obraz jest  ciekawym przedstawieniem faktów, interesującą opowieścią o burzliwej młodości przyszłego Naczelnika Państwa. Akcja filmu obejmuje lata 1901 – 1918 i prezentuje jedynie fragment barwnej biografii Marszałka, związany z jego działalnością w PPS oraz  niepodległościowym podziemiu. Józef Piłsudski został ukazany jako niezłomny działacz i wizjoner. Niewątpliwie dużym walorem filmu  jest znakomita gra aktorska Borysa Szyca, który wiarygodnie odtworzył postać „Ziuka’. Dzięki niemu filmowy bohater jest autentyczny, przedstawiony jako zwykły człowiek przeżywający chwile słabości i zwątpienia, a także charyzmatyczny przywódca, wytrwale walczący o wolną i niepodległą Ojczyznę.

 

 

 

Regulamin konkursu

W dniu 2.10. 2019 r.  klasa 2c pod opieką pani Ewy Żak i pani Elżbiety Olsztyńskiej wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do Krakowa.
Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy było Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN . Następnie wzięliśmy udział w warsztatach pt. "Przystosowania zwierząt do różnych środowisk na przykładzie Madagaskaru i Afryki". Mogliśmy przekonać się o przystosowaniach do życia w klimacie suchym i wilgotnym na przykładach żywych zwierząt, które można było dotknąć i wziąć do ręki.
Kolejnym miejscem było Muzeum Malarstwa Polskiego, w którym mogliśmy podziwiać oryginalne obrazy oraz rzeźby znanych artystów, takich jak: Jan Matejko, Marcello Bacciarelli, Józef Chełmoński czy Stanisław Podkowiński. Na zakończenie wycieczki karmiliśmy gołębie na krakowskim Rynku.

 

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki