• bane1.jpeg
  • bane2.jpeg
  • bane3.jpeg
  • bane4.jpeg
  • bane5.jpeg
  • bane6.jpeg
  • bane7.jpeg

W dniu 24 maja 2017 uczniowie grupy językowej  z klasy 1A (język angielski rozszerzony) Liceum Ogólnokształcącego  połączyli się za pośrednictwem Internetu z uczniami ze szkoły  Liceo Statale w Oristano, mieście położonym na zachodnim wybrzeżu Sardynii, jednej z wielu włoskich wysp na Morzu Śródziemnym.
 Spotkanie on-line trwało jedną godzinę lekcyjną i zapoczątkowało oficjalną współpracę między obiema  szkołami. Dla uczniów było to ciekawe doświadczenie językowe. Podczas rozmów mieli dowiedzieć się jak najwięcej o naszej nowej szkole partnerskiej, mieście i regionie oraz o panujących na wyspie warunkach geograficznych i klimatycznych.
Pani Marta Inglot, która jest inicjatorem nowej współpracy, oraz Pani Margaret Platt ze szkoły włoskiej, planują kolejny Skype-meeting na dzień  7 czerwca, a w przyszłym roku szkolnym  – wymianę młodzieży.

View the embedded image gallery online at:
http://loprzeworsk.pl/index.php/pl/?start=15#sigFreeId42997006da

Regulamin szkolnego konkursu na LOGO Szkolnego Klubu HDK/PCK „Głos serca”
1. Cel konkursu – promocja szkoły.
2. Przedmiot konkursu – przygotowanie projektów graficznych logo, które będzie umieszczone na banerze klubu.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły;
- wyłonione drogą konkursu logo staje się własnością ZSOiZ w Przeworsku, który może je w dowolny sposób wykorzystać i wprowadzać zmiany;
- prace mogą być wykonane w grupie (2 osoby);
- uczestnicy konkursu zgadzają się na opublikowanie ich danych osobowych.
4. Forma projektu:
- projekty mają być wykonane z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych;
- projekt należy dostarczyć na nośniku elektronicznym;
- projekt logo powinien zawierać się w prostokącie 60/40, powinien zawierać nazwę klubu np. Szkolny Klub HDK PCK Głos Serca lub tylko Głos Serca, użyte symbole i kolorystyka powinny być związane z krwiodawstwem i PCK;
- logo powinno być czytelne i łatwe do zapamiętania;
- logo powinno wzbudzać pozytywne emocje.
5. Termin składania projektów:
- projekty logo należy składać do swoich nauczycieli informatyki najpóźniej do 13 czerwca 2017 roku;
- projekty niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane.
6. Kryteria oceny:
- zgodność projektu z wytycznymi regulaminu;
- oryginalność projektu;
- czytelność i łatwość zapamiętania;
- estetyka wykonania.
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
- w wyniku postępowania konkursowego komisja wyłoni zwycięzcę konkursu;
- zwycięzca konkursu ma prawo do podwyższenia oceny z informatyki o jeden stopień oraz otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku;
- planowana data ogłoszenia wyników – 19.06.2017.

5 maja w całej Europie obchodzony jest  Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W 1999r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ustanowiło dzień 5 maja Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem obchodów tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz zwrócenie uwagi, jak wiele barier - komunikacyjnych, edukacyjnych, prawnych, zawodowych - uniemożliwia lub utrudnia im prowadzenie normalnego życia.
W dniu 24 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w naszym mieście.  Organizatorem uroczystości był Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku. Uczniowie z naszej szkoły (kl. 2a, 2b, przedstawiciele młodzieży z innych klas LO oraz uczniowie 2 i 3 gimnazjum i 3 ZSZ) wraz z opiekunami (p. L. Kontek, p. K. Wiśniowską, p. L. Kruk, p. M. Cholewińską, p. K. Dyrkaczem) brali udział w uroczystych obchodach tego dnia na przeworskim rynku oraz przemarszu ulicami miasta.
Dziękujemy młodzieży udział w uroczystościach a organizatorom za zaproszenie.

12.05.2017r. klasa 1B o profilu biologiczno-chemicznym pod opieką pani Ewy  Żak i pani Małgorzaty Zając po raz kolejny odwiedziła Uniwersytet Rzeszowski. Tym razem uczestniczyliśmy w zajęciach z paleozoologii. Wysłuchaliśmy krótkiego wykładu o tym jakie owady uczestniczą w poszczególnych etapach rozkładu zwłok. Temat mógł wydawać się nieco kontrowersyjny, jednak był bardzo interesujący.. Następnie oglądaliśmy różne gatunki owadów pod mikroskopem.
Szczególne uznanie zdobyła hodowla karaczanów madagaskarskich. Kilka odważnych osób zdecydowało się nawet wziąć je do ręki. Następne zajęcia w których uczestniczyliśmy dotyczyły skamielin oraz bursztynów. Wyjazd na Uniwersytet Rzeszowski okazał się doskonałym sposobem zarówno na miłe spędzenie czasu jak i na poszerzenie swojej wiedzy.

 

Facebook

Przydatne linki

LOSOWE ZDJĘCIA

LOSOWE FILMY