We współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku zbieramy nakrętki na rzecz naszej uczennicy Dominiki cierpiącej na przepuklinę oponowo - rdzeniową. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację.

Zebrane nakrętki prosimy przekazać do pedagoga szkolnego.

Szkolna Grupa Wolontariuszy

Dyrekcja  i  wychowawcy klas zapraszają Rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły

na spotkanie informacyjne w dniu 25.09.2018 r.

 

W dniu 18 września Szkolny Klub HDK PCK „Głos serca” zorganizował wyjście uczniów na oddawanie krwi do Starostwa Powiatowego w Przeworsku przyłączając się do akcjI organizowanej przez Fundację Kompas wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Grupa chętnych liczyła 12 osób z klas 3a, 3b, 3c i 3d. Opiekę nad uczniami sprawowały panie M. Flak oraz A. Lechowicz. Badania lekarskie zakończyły się pomyślnie dla 8 uczniów i opiekuna p. A. Lechowicz. Oddając krew podaliśmy hasło: Niepodległa i w ten sposób uczciliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Dziękujemy! Pamiętajcie – oddając krew ratujemy życie a Niepodległa… jest dla wszystkich.

 

Honorowi Dawcy Krwi z dnia 18.09.2018

1. Antoni Majkut (3a)                                          6. Mateusz Śliwa (3d)
2. Michał Łania (3a)                                           7. Kacper Chomik (3d)
3. Łukasz Hałys (3b)                                          8. Radosław Uliszak (3d)
4. Magdalena Kowalczyk (3b)                          9. p. Agnieszka Lechowicz                  
5. Patrycja Madera (3c)

 

Tradycyjnie jak co roku w dniu 10.09.2018 r. odbył się w naszej szkole mecz koszykówki chłopców pomiędzy Drużyną Szkolną, a Absolwentami Szkoły. W tym roku meczem uczciliśmy 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI PRZEZ POLSKĘ. Mecz dostarczył uczestnikom dużo wrażeń i zabawy. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam za rok.

Krzysztof Mirkiewicz


Szanowni Państwo!


Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II WZRASTANIE zwraca się z prośbą  o oddanie głosu na ich projekt realizowany w ramach inicjatywy LOKALNI HEROSI "Kasztanowo  - plac zabaw i siłownia pod chmurką dla domu dziecka i niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji WZRASTANIE  oraz mieszkańców Przeworska".
Jeśli ich projekt uzyska wymaganą liczbę głosów, zamierzają go wybudować przy ul. Kasztanowej z dostępem dla wszystkich chętnych.
Jeśli zechcecie pomóc – oddawajcie głos na stronie akcji Herosi Przedsiębiorczości. W tym celu należy wejść na stronę z linka zamieszczonego poniżej i oddawać głos codziennie do 14.10.2018 r. Można również wejść na stronę www.herosiprzedsiebiorczosci.pl, wyszukać ich projekt (wystarczy wpisać miasto Przeworsk) i zagłosować. Głosy można oddawać niezależnie z telefonu i komputera, ale tylko raz dziennie. Każdy komputer w pracowni komputerowej to jeden, osobny głos, każdy telefon to również jeden osobny głos (liczy się IP urządzenia). Głosowanie jest bezpłatne!!! Nie wymaga również logowania.
Głos można również oddaćrobiąc zakupy w sklepie Groszek przy ul. Studziańskiej 2 w Przeworsku i sfotografowanie paragonu i  wysłanie go MMS-em pod nr 661 005 990
Nie bądź obojętny! Pomóż osobom potrzebującym i wszystkim,którzy będą korzystali z placu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Przeworsku!
Twój głos może zdecydować, czy przestrzeń publiczna w Przeworsku zmieni się na lepsze.


Za każdy oddany głos i poparcie naszej inicjatywy DZIĘKUJEMY!