20 listopada br. ponad czterdziestoosobowa grupa zainteresowanych licealistów wzięła udział w wycieczce zorganizowanej przez opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Alicję Domkę i p. Monikę Czech. Opiekę nad młodzieżą pełniły opiekunki SU oraz p. Elżbieta Olszyńska.
Celem wyjazdu było wpisanie się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez udział w wystawie „WYSPIAŃSKI” w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Stalowa Wola to perła Centralnego Okręgu Przemysłowego. W modelowy sposób pokazuje, czym był Centralny Okręg Przemysłowy 80 lat temu dla Polski. Fundamentem Centralnego Okręgu Przemysłowego, również Stalowej Woli była niepodległość. Marzenie Polaków, by budować własny, polski dom w oparciu o możliwości, talenty Polaków i o wielki wysiłek narodowy. Projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego był projektem zgody narodowej.
Stanisław Wyspiański to jeden z najwybitniejszych twórców polskich: malarz, grafik, rysownik, poeta, dramatopisarz, scenograf i reformator teatru. Uznawany za czwartego wieszcza narodowego. Tak samo jak i Słowacki czy Mickiewicz, Wyspiański zastanawiał się nad tym, co przeszkadza Polakom w odzyskaniu wolności. Zainteresowanie się twórcy „ Wesela” problematyką narodowowyzwoleńczą, nawiązanie do najwybitniejszych dzieł romantyków, symbolizm poszczególnych scen, czytelna ocena społeczeństwa polskiego i własna koncepcja zrywu przeciwko zaborcom sprawiła, że dzieło Wyspiańskiego zyskało miano ,,dramatu narodowego".
Wystawę WYSPIAŃSKI dedykowano artyście w 110. rocznicę śmierci. Ekspozycja zbudowana jest wokół kilku kluczowych dla mistrza wątków: Warsztat, Człowiek, Sacrum/Natura, Japonizm, Antyk, Typograf. Ekspozycję zamyka przestrzeń dedykowana twórczości teatralnej malarza, w interpretacji Andrzeja Wajdy – „Wyspiański według Wajdy”.
Wystawę dopełniają prace współczesnego malarza, Adama Brinckena, inspirowane witrażami franciszkańskimi.

16 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się eliminacje strefowe XXVII Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. W zmaganiach artystycznych brali udział uczniowie szkół średnich z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego i przeworskiego. Wykonawcy mogli zaprezentować swoje zdolności w dwóch kategoriach – recytacja i poezja śpiewana. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2b – Julia Markowska i Aleksandra Wajda a także klasy 2a – Klaudia Nykiel  oraz Karolina Uberman. Do finału, który odbędzie się 8 grudnia 2017r. w Sędziszowie Małopolskim, w kat. poezja śpiewana zakwalifikowała się Aleksandra Wajda. Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy, a Oli życzymy  kolejnych sukcesów.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku organizuje już po raz kolejny akcję integrującą osoby niepełnosprawne z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zachęcamy  do wzięcia udziału w zbiórce maskotek, zabawek, art. szkolnych, słodyczy lub do wypieku ciast. Prosimy, aby przekazane rzeczy były w dobrym stanie. Akcja trwa do 24.11.

Zebrane dary proszę przynosić do pedagoga.

9 listopada klasy 1b, 1c, 1d i 2c wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez terapeutów Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF. Tematyka spotkań dotyczyła profilaktyki uzależnień od Internetu i komputera. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w warsztatach, podobała im się atmosfera, ćwiczenia współpracy i logicznego myślenia. Cenne okazały się także wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania w Internecie. Projekt został dofinansowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.
 

15 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia pozwala sprawdzić swoją wiedzę z zagadnień dotyczących zdrowia, m.in. zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii czy zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzę o PCK. Organizatorem szkolnego etapu Olimpiady jest Szkolny Klub HDK/PCK oraz nauczyciele biologii.
W zmaganiach wzięło udział 16 uczniów z klas 1a,1b, 2b, 2d i 3b.
Po podliczeniu punktów na podium znaleźli się:
I miejsce – Aleksandra Rygiel, kl.1a
II miejsce – Magdalena Golonka, kl. 1b
III miejsce - Aleksandra Jeńć, kl. 2b oraz Michał Bar, kl. 3b
Do etapu rejonowego przechodzi Aleksandra Rygiel  - powodzenia!
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Olimpiadzie oraz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!