Dnia 2.03.2019 r. w naszej szkole odbył się etap powiatowy XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Z uczniów z naszej szkoły biorących udział w konkursie do etapu rejonowego zakwalifikowali się Jakub Stańczyk oraz Paweł Jaśkowiec. Kolejny etap konkursu odbędzie się w Jarosławiu 30.03.2019 r., trzymamy kciuki oraz życzymy powodzenia! :D

 

 

5 marca 2019 r. społeczność szkolna przeżywała Święto Patrona przeworskiej „Jagiellonki" Króla Władysława Jagiełły. „Godni Patrona” – to hasło, które przyświecało tegorocznej uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jerzy Mazur - wicestarosta powiatu przeworskiego, pan Wiesław Bukowski – członek Zarządu powiatu przeworskiego, pani Barbara Motyka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku, kapitan mgr inż. Marcin Lachnik - komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku, podinspektor Robert Sobolewski - komendant Powiatowej Policji w Przeworsku, pani Emilia Pelc – dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, pani Katarzyna Rudnicka – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku, pani Magdalena Siwa - Kujawa — dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku, pani Małgorzata Szpejankowska – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku. Miło było nam także gościć przedstawicieli rady rodziców: panią Barbarę Wiśniowską i pana Piotra Bosaka, a także rodziców nagrodzonych uczniów.
Na początku uroczystości wybrzmiał średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia" w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrygenturą ks. Tomasza Hryniaka. Chór zaśpiewał także „Mazurek Dąbrowskiego”. Ceremoniał szkoły przeprowadził pan Mariusz Cieśliński.
Jako pierwszy głos zabrał pan Piotr Kuc – dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy realizują hasło tegorocznej uroczystości oraz motto liceum: „ Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia”.
Następnie głos zabrał pan wicestarosta Jerzy Mazur. W przemówieniu zaakcentował swoje uznanie dla młodzieży rozwijającej różnorodne talenty pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Na zakończenie wystąpienia pan wicestarosta przekazał panu dyrektorowi list gratulacyjny.
Kolejnym mówcą był pan Andrzej Żak – wicedyrektor szkoły, który w zajmujący sposób przedstawił związki Króla Władysława Jagiełły oraz jego małżonki Królowej Jadwigi z historią naszej małej ojczyzny.
Krótką informację, odczytaną przez konferansjerów, o związkach króla Władysława Jagiełły z Przeworskiem zawdzięczamy pani Małgorzacie Wołoszyn — kustoszowi Muzeum w Przeworsku, absolwentce naszego liceum.
Na miano „Godni Patrona" zasługują absolwenci naszego liceum, a także obecni wychowankowie, którzy swoją postawą moralną oraz osiągnięciami promują dobre imię szkoły
Zasługuje na nie między innymi pan Jakub Żytecki — absolwent liceum, rocznik 2012. Uzdolniony gitarzysta, który swoimi umiejętnościami może onieśmielić niejednego, profesjonalnego muzyka, a komponowane przez niego utwory zdobywają coraz większą popularność wśród miłośników djentowych, progresywnych klimatów. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy przygotowane przez niego video clipy. Obydwa odnoszą się do Bitwy pod Grunwaldem.
Szkoła przez lata swej działalności spotkała się z serdecznością wielu osób. Tytuł:
„Przyjaciel Szkoły" to wielkie wyróżnienie, zaszczyt i przywilej. W tym roku do tego grona dołączyli: pani Barbara Wiśniowska — działająca w radzie rodziców i pan Andrzej Świtalski — absolwent naszego liceum.
Tytuł „Wzorowego Ucznia" oraz „Złotą Tarczę" dostaje uczeń, który otrzymał wzorowe zachowanie, uzyskał średnią ocen nie niniejszą niż 5,0 i aktywnie angażuje się w życie szkoły.
Pan Wicedyrektor wręczył nagrody podopiecznym oraz listy pochwalne rodzicom uczniów:

Gabrieli Deput - uczennicy klasy 3 „c",
Doroty Horodeckiej — uczennicy klasy 2 „c",
Sylwii Krzanowskiej — uczennicy klasy 1„b".

Nagrodę Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców otrzymuje uczeń, który swoją postawą i osiągnięciami udowodnił, że jest godnym reprezentantem naszej szkoły. W tym roku zasłużyli na nią:

Amelia Łątka — uczennica klasy 3 „c" za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
Dorota Horodecka — uczennica klasy 2 „c" za wybitne osiągnięcia w konkursach. i olimpiadach przedmiotowych;
Radosław Superson — uczeń klasy 3 „d" za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły;
Radosław Uliszak - uczeń klasy 3 „d" za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły.

Do wspólnych pamiątkowych zdjęć poproszeni zostali utytułowani uczniowie wraz z rodzicami oraz wychowankowie, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach i w olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych. To nasi zdolni, to także uczniowie „Godni Patrona”.
Część nieoficjalną uroczystości rozpoczęliśmy od nagranego wywiadu z panem Andrzejem Świtalskim. Nasz honorowy gość urodził się w Przeworsku w 1932 r. Całe jego życie związane jest z naszym miastem – tu podczas II wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu, tu po zakończeniu nauki w naszym liceum w 1951 roku zdał egzamin maturalny, tu wreszcie założył rodzinę, podjął pracę zawodową oraz zasiadał w Radzie Miasta. Od 1957 roku śpiewa w chórze męskim Echo przy Bazylice Ducha Świętego. Pan Andrzej Świtalski kocha nasze miasto – jemu poświęcił swoje zdolności plastyczne i zainteresowania historyczne. Młodzież naszej szkoły od kilku lat ma okazję współpracować bliżej z panem Andrzejem Świtalskim – jest on bohaterem filmu „Zapomniane oblicze Przeworska”. Jego miłość do naszej małej ojczyzny, otwartość na ludzi i świat, pasja, wielka życzliwość, mogą być dla nas wszystkich wzorem i inspiracją.
Rozmowę przeprowadził wnuk naszego honorowego gościa — Piotr Ptaszyński uczeń klasy 2 „a".
Następnym punktem programu było wystawienie fragmentu „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Ostatnim, ale jakże pięknym, akcentem uroczystości, był recital w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku. Młodzież do koncertu przygotowali:

pani Natalia Cieślachowska – Trojnar - śpiew,
pan Karol Rosół – aranżer i dyrygent zespołu,
pan Grzegorz Haśko - perkusja,
pan Albert Tu – Van – fortepian.

Napawa nas dumą fakt, że zdecydowana większość młodych artystów, to wychowankowie przeworskiej „Jagiellonki”.
Na zakończenie uroczystości pani Magdalena Siwa - Kujawa — dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku podziękowała za możliwość uczestniczenia w tak doniosłym dla nas wydarzeniu.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości: p. Monika Czech, p. Alicja Domka i p. Joanna Komenda serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tak ogromnej uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy do: p. Joanny Kozak, p. Anny Bąk, p. Barbary Bożek, p. Honoraty Dyrkacz, p. Elżbiety Olszyńskiej, p. Mariusza Cieślińskiego i ks. Tomasza Hryniaka. Dziękujemy także uczniom: konferansjerom, artystom, obsłudze sprzętu fotograficznego i technicznego, a także pocztowi sztandarowemu.


red. Alicja Domka i Joanna Komenda

W dniu 05.03.2019 r. w hali sportowej II LO w Przemyślu, odbyła  się Rejonowa Licealiada w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
Drużyna chłopców naszej szkoły zajęła I miejsce i awansowała do PÓŁFINAŁÓW WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY.
Wynik meczy  -  ZSOiZ Przeworsk – LO Lubaczów – 40:31
ZSOiZ Przeworsk – ZSD-GiL Jarosław – 39-34 (po dogrywce).
ZSOiZ Przeworsk – I LO Przemyśl – 41:39
Drużynę chłopców w roku szkolnym 2018/2019 reprezentowali:
1.    B. Balawender – Kapitan
2.    M. Mikuła
3.    K. Obłoza
4.    K. Chomik
5.    P. Jaśkowiec
6.    M. Ficek
7.    Ł. Warchoł
8.    J. Marko
9.    M. Grzegorzewski
10.    M. Romankiewicz
11.    H. Krzan

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Trener drużyny-  Krzysztof Mirkiewicz

26 marca 2019 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Gala Przedsiębiorczości podsumowująca 15. edycję Dnia przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. To inicjatywa, dzięki której uczniowie szkół średnich mają możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, co sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W 2018 roku w Dniu przedsiębiorczości uczestniczyło ponad 26 tysięcy uczniów z 668 szkół oraz 26 tysięcy wolontariuszy z ponad 12 tysięcy firm i instytucji. We wszystkich edycjach programu wzięło udział ponad 620 000 uczniów.

 

Nasza przeworska „Jagiellonka” bierze udział w tej akcji niemal od samego początku, co w tym roku zostało szczególnie docenione: ZSOiZ znalazł się w zaszczytnym gronie dwudziestu jeden Najaktywniejszych Szkół w Polsce!

15. Galę Przedsiębiorczości uświetnili swoją obecnością p. Ewa Tomaszewska- poseł na Sejm RP oraz p. Zbigniew Modrzewski - prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Pomimo faktu, iż pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska nie była w stanie dotrzeć na spotkanie z młodymi przedsiębiorcami, Gala miała charakter bardzo oficjalny i uroczysty. Towarzyszył jej koncert klarnetowy, bankiet oraz prezentacje prac nagrodzonych w konkursie „Jak Dzień Przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”.  Ponadto, delegacja szkoły w składzie: p. Anna Bąk oraz uczniowie klasy 2A - Martyna Szczepańska i Kacper Szumierz, miała możliwość zwiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wizyta w stolicy była również okazją do spotkania pana Tadeusza Sznuka, prowadzącego teleturniej „Jeden z Dziesięciu”.

Warto dodać, iż tegoroczna Gala Przedsiębiorczości miała szczególne znaczenie, ponieważ zainaugurowała obchody stulecia działalności organizacji Junior Achievement Wordlwide, której członkiem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. JA Worldwide jest najstarszą, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją pozarządową uczącą młodzież przedsiębiorczości i ekonomii.

 
 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki