Cele działalności:
- Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz prawnymi jej aspektami.
- Przygotowanie do pełnienia roli wolontariusza – nabycie nowych umiejętności.
- Zaangażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
- Rozwijanie postaw interpersonalnych i społecznych (otwartość, empatia, wrażliwość, gotowość do niesienia pomocy).
- Zwrócenie uwagi na pojawiające się w środowisku lokalnym problemy społeczne.
– Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Grupa powstała ponad 10 lat temu, jej założycielem jest pedagog szkolny, natomiast już od wielu lat opiekunami są: p. Lucyna Kontek – pedagog szkolny oraz p. Katarzyna Wiśniowska – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych.
Uczestnikami SzGW są uczniowie naszej szkoły, którzy chcą świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie  poświęcać swój wolny czas, by pomagać innym.
Wolontariusze wraz z opiekunami angażują się w liczne akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły, miasta, powiatu oraz o zasięgu ogólnopolskim (m.in. Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, akcje Podziel się posiłkiem, Przedświąteczna zbiórka żywności, akcje pomocy dzieciom chorym, wspieranie Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci). Biorą również udział w szkoleniach uzyskując certyfikaty i dyplomy.
Już od wielu lat Szkolna Grupa Wolontariuszy cieszy się dużą popularnością wśród uczniów -  w bieżącym roku szkolnym należy do niej 47 osób, jednak szereg akcji, w które angażuje się nasz szkolny wolontariat powoduje, że każdy czuje się potrzebny i może pomóc.

Uczniowie ze Szkolnej Grupy Wolontariuszy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Poznają alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a także mają szansę na rozwijanie własnych kompetencji interpersonalnych i społecznych takich jak: otwartość, empatia, wrażliwość, gotowość do niesienia pomocy. Czują się potrzebni, doceniani, rozwijają  kreatywność, poznają  nowych ludzi, cieszą się z efektów własnej  pracy. Przekonują się, że w dzisiejszym świecie nastawionym często na zysk, konsumpcję i przyjemności warto żyć nie tylko dla siebie samego, ale także dla innych, dając im to, co mamy najcenniejsze – cząstkę siebie.  W zamian za to otrzymują szczere uśmiechy i wdzięczność innych ludzi, czyli nagrody których nie da się przeliczyć na wartość pieniądza. Są one o wiele cenniejsze!
Ważnym dniem dla  każdego wolontariusza jest  5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997 r. To dowód uznania dla ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.
Zapraszamy wszystkich uczniów do zaangażowania się w działalność wolontarystyczną!
Opiekunowie SzGW

Facebook

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki