Nasza szkoła podjęła wyzwanie i wzięła udział w konkursie "Ale Akcja - Rusz Głową Człowieku!"
Patronem akcji jest Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest to konkurs na gazetkę, dotyczącą aktywnego trybu życia. W kolegium redakcyjnym wyłonionym spośród uczniów klasy II d znaleźli się:

  • Redaktor naczelny: Marcin Mokrzycki
  • Fotoreporter: Monika Kopala
  • Dziennikarz: Agnieszka Pieniążek
  • Dziennikarz: Paulina Kruk

Opiekunem czuwającym nad redakcją została pani mgr Joanna Komenda.
Nasza gazetka nosi tytuł "Bieg po Zdrowie". Jest to dwutygodnik, którego pierwszy numer ukazał się drukiem 3 stycznia 2007 roku. Cena pisma wynosi 1zł, jest ono dostępne w sklepiku szkolnym i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów w szkole.
Premierowy numer gazetki zawiera wiele interesujących artykułów, m.in.: "Skoki na bungee"- czyli historia i inne informacje o tym ekstremalnym sporcie, artykuł na temat sportu w historii, zestaw ćwiczeń i informacje na temat jogi. Możemy dowiedzieć się wiele na temat sportu osób niepełnosprawnych, znajdziemy również przepis na pyszne bananowe bułeczki. Możemy także przeczytać wywiad z panią profesor mgr Genowefą Wojtas dotyczący uroku Bieszczad, poznać ćwiczenia pozwalające dbać o plecy. Ponadto w numerze znajduje się opis pasji jednego z uczniów szkoły, którą jest ornitologia oraz artykuł promujący modę na taniec.
Pierwszy numer gazety "Bieg po Zdrowie"

Samorząd Szkolny pragnie złożyć Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom oraz Uczniom serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

W listopadzie 2006 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku powstał Szkolny Klub Ekologiczny. W jego pracach mogą uczestniczyć uczniowie zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w tak fascynujących dziedzinach nauki jakimi są ekologia i ochrona środowiska.
Pierwszym projektem opracowanym w ramach działalności SKE jest program "Monitoring stanu gleb i wód Powiatu Przeworskiego".

Dnia 15 grudnia 2006 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku uczniowie należący do kółka fotograficznego przygotowali ekspozycję swoich prac wyróżnionych w konkursie trwającym od 13 do 1 grudnia 2006 r. pt. "Interesujące miejsca w moim otoczeniu". Otwarcie wystawy miało miejsce na terenie szkoły w formie "Foto-galerii".
Po otwarciu wystawy uczestnikom konkursu wręczone zostały przez p. wicedyrektor mgr Małgorzatę Jakubowską skromne upominki w postaci książek.
Możesz zobaczyć relację oraz zdjęcia z otwarcia wystawy.

W naszej szkole w bieżącym semestrze realizowany był liderski program profilaktyczny "Narkotykli stop". Autorkami tego projektu są p. B. śliwińska i p.E. Rejman. Jego głównym celem jest uruchomienie realizowanych przez liderów młodzieżowych działań na terenie szkoły, w efekcie których nastąpi zwiększenie świadomości i aktywności młodzieży, nauczycieli i rodziców w obszarze przeciwdziałania sięganiu po środki uzależniające młodych ludzi..
Program składał się z kilku etapów.
Etap I to szkolenie liderów młodzieżowych – w naszej szkole program cieszył się dużą popularnością wśród ucznów. Z grupy 30 chętnych losowo wybrano 16 osób, które uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu, byli to: Paulina Kowal, Jan Hala, Aneta Mucha, Natalia Gwóźdź, Karolin Drzystek, Ewelina Helak, Karolina Kulpa, Barbara Bukowa, Beata śliwa, Angelika Hojło, Marlena Kardaś, Katarzyna Flak, Anna Kojder, Ewelina Kiełb, Adam Raboł, Wojciech Kuryło.
Kolejny etap przewidywał szkolenie dla nauczycieli, w którym uczestniczyły 3 osoby: p. Lucyna Kontek, p. Agnieszka Firleta i p. Ewa Żak.
Etap III to prowadzenie zajęć przez liderów według opracowanych i wcześniej przećwiczonych scenariuszy. Takich zajęć odbyło się 16 w różnych klasach.W ramach podsumowania programu, 13 grudnia na sali gimnastycznej, odbyła się impreza profilaktyczna dla uczniów szkoły obejmująca montaż słowno – muzyczny oraz wystawę plakatów antynarkotykowych wykonanych przez młodzież. Montaż, przygotowany przez liderów i innych uczniów szkoły, obejmował mity związane z braniem narkotyków, występy szkolnych zespołów muzycznych, pantomimę i fragmenty "Pamiętnika narkomanki" B. Rosiek. Akcentem kończącym program była międzyszkolna debata 14 grudznia w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki