Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:
a) Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37 –200 Przeworsk
b) Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku ul. Słowackiego 17, 37 – 200 Przeworsk

Więcej...

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "przyjazna szkoła" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

W naszej szkole zorganizowana została wystawa plakatów przedstawiających państwa należące do Unii Europejskiej. Wystawa jest pod hasłem - Zjednoczeni w różnorodności.
W prezentacjach znalazły się ciekawe informacje dotyczące państw członkowskich, ich kultury, ustroju politycznego itd.

Zachęcamy też wszystkich do poszerzania wiadomości nt. UE. Jesteśmy jej członkiem od 1 maja 2004 r. i jako obywatele Unii powinniśmy znać zasady jej funkcjonowania.
Zespół naszej szkoły w składzie Katarzyna Kuczara, Justyna Kaczmar i Marta Mroszczyk zdobył I miejsce w etapie regionalnym V edycji Ogólnopolskiego konkursu Moja Szkoła w Unii Europejskiej. Serdecznie gratulujemy.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
Fundacja Rozwoju Nowych Technologii i Zasobów Ludzkich w Przemyślu
Redakcja tygodnika "Życie Podkarpackie"
ogłaszają

MIĘDZYNAROWOWY KONKURS TECHNOLOGII INFORMACJI
pod hasłem
"Ochrona środowiska naturalnego, zdrowia i dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu"

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej, akademickiej i mieszkańców Euroregionu tematyką ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań fotografią cyfrową, grafiką komputerową, technikami multimedialnymi w odzwierciedlaniu piękna krajobrazu naturalnego, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii, a także dziedzictwa kulturowego - zabytkowych zespołów urbanistycznych, architektury, sztuki profesjonalnej i ludowej.
więcej...

W dniach 16-18.04.2007r. uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunami i panią Dyrektor brali udział w wycieczce szkolnej do Warszawy dzięki dofinansowaniu Pani Elżbiety Rufener-Sapiehy oraz wsparciu Pani Izabeli Dzieduszyckiej.

Dzień pierwszy to wizyta w Wilanowie oraz spotkanie z Warszawską Syrenką na Starówce. Po południu oddaliśmy hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W drugim dniu w zaprzyjaźnionej z nami Wyższej Szkole Przymierza Rodzin spotkaliśmy się ze znaną aktorką Mają Komorowską, która przedstawiła swoje dzieła oraz piękną poezję, m. in. Ks. Jana Twardowskiego. Poruszaliśmy tematy dotyczące starości, przemijania, miłości czy sprawiedliwości. Poznaliśmy również Panią Rektor uczelni Elżbietę Mycielską-Dowgiałło. Ostatni dzień naszej wycieczki był również pełen wrażeń. Najpierw odwiedziliśmy Park Łazienkowski wraz z znajdującym się w nim pałacem. Następnie poczuliśmy się politykami przemierzając budynki Sejmu i Senatu. Mieliśmy szczęście przebywać w tym miejscu w chwili ogłoszenia decyzji, iż Polska wraz z Ukrainą będą gospodarzami Mistrzostw Europy w 2012 roku. Chwilę później mieliśmy okazje zobaczyć Donalda Tuska udzielającego wywiadu dotyczącego tego tematu, Marka Kuchcińskiego, Janusza Maksymiuka i Bogdana Zdrojewskiego. Odwiedziliśmy również Cmentarz na Powązkach. Największe wrażenie wywarła lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym liczne efekty dźwiękowe i wizualne towarzyszące ekspozycji najbardziej przykuły naszą uwagę.

Wizyta w Stolicy pozostanie na długo w naszej pamięci. Atmosfera panująca na wycieczce była bardzo miła i przyjazna.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki