Dnia 25 kwietnia 2019r. w przeddzień zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu HDK PCK „Głos serca”. Na spotkaniu obecni byli oprócz wolontariuszy zaproszeni goście: Prezes Oddziału Rejonowego PCK p. Tomasz Huc, wicedyrektor szkoły p. Andrzej Żak oraz pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Flak. Na początku opiekun klubu p. Agnieszka Lechowicz powitała zaproszonych gości i podziękowała wolontariuszom za współpracę. Głos zabrali również p. Andrzej Żak i p. Tomasz Huc. Odział Rejonowy PCK ufundował dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy upominki, wszyscy otrzymali zaświadczenia o pracy w wolontariacie oraz dyplomy klubowe. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich było podziękowanie i kwiaty od zarządu klubu Karoliny Uberman i Radka Supersona oraz wolontariuszy z klas III, a także przygotowana prezentacja obejmująca akcje z trzech lat. Wszyscy mogliśmy powspominać a niektórym zakręciła się łezka w oku. Na spotkaniu wybrano także nowy zarząd, prezesem klubu została wybrana Wiktoria Kruk (2d), wiceprezesem Katarzyna Bąk (1c) – gratulujemy. Na zakończenie opiekun klubu przedstawił sprawozdanie z działalności klubu za rok 2018 orazpoinformował o akcjachplanowanychw roku 2019. 

Drodzy wolontariusze - maturzyści, pamiętajcie:„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Dziękuję 

Agnieszka Lechowicz

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki