5 marca 2019 r. społeczność szkolna przeżywała Święto Patrona przeworskiej „Jagiellonki" Króla Władysława Jagiełły. „Godni Patrona” – to hasło, które przyświecało tegorocznej uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jerzy Mazur - wicestarosta powiatu przeworskiego, pan Wiesław Bukowski – członek Zarządu powiatu przeworskiego, pani Barbara Motyka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeworsku, kapitan mgr inż. Marcin Lachnik - komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku, podinspektor Robert Sobolewski - komendant Powiatowej Policji w Przeworsku, pani Emilia Pelc – dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, pani Katarzyna Rudnicka – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku, pani Magdalena Siwa - Kujawa — dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku, pani Małgorzata Szpejankowska – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Przeworsku. Miło było nam także gościć przedstawicieli rady rodziców: panią Barbarę Wiśniowską i pana Piotra Bosaka, a także rodziców nagrodzonych uczniów.
Na początku uroczystości wybrzmiał średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia" w wykonaniu chóru szkolnego pod dyrygenturą ks. Tomasza Hryniaka. Chór zaśpiewał także „Mazurek Dąbrowskiego”. Ceremoniał szkoły przeprowadził pan Mariusz Cieśliński.
Jako pierwszy głos zabrał pan Piotr Kuc – dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy realizują hasło tegorocznej uroczystości oraz motto liceum: „ Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia”.
Następnie głos zabrał pan wicestarosta Jerzy Mazur. W przemówieniu zaakcentował swoje uznanie dla młodzieży rozwijającej różnorodne talenty pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Na zakończenie wystąpienia pan wicestarosta przekazał panu dyrektorowi list gratulacyjny.
Kolejnym mówcą był pan Andrzej Żak – wicedyrektor szkoły, który w zajmujący sposób przedstawił związki Króla Władysława Jagiełły oraz jego małżonki Królowej Jadwigi z historią naszej małej ojczyzny.
Krótką informację, odczytaną przez konferansjerów, o związkach króla Władysława Jagiełły z Przeworskiem zawdzięczamy pani Małgorzacie Wołoszyn — kustoszowi Muzeum w Przeworsku, absolwentce naszego liceum.
Na miano „Godni Patrona" zasługują absolwenci naszego liceum, a także obecni wychowankowie, którzy swoją postawą moralną oraz osiągnięciami promują dobre imię szkoły
Zasługuje na nie między innymi pan Jakub Żytecki — absolwent liceum, rocznik 2012. Uzdolniony gitarzysta, który swoimi umiejętnościami może onieśmielić niejednego, profesjonalnego muzyka, a komponowane przez niego utwory zdobywają coraz większą popularność wśród miłośników djentowych, progresywnych klimatów. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy przygotowane przez niego video clipy. Obydwa odnoszą się do Bitwy pod Grunwaldem.
Szkoła przez lata swej działalności spotkała się z serdecznością wielu osób. Tytuł:
„Przyjaciel Szkoły" to wielkie wyróżnienie, zaszczyt i przywilej. W tym roku do tego grona dołączyli: pani Barbara Wiśniowska — działająca w radzie rodziców i pan Andrzej Świtalski — absolwent naszego liceum.
Tytuł „Wzorowego Ucznia" oraz „Złotą Tarczę" dostaje uczeń, który otrzymał wzorowe zachowanie, uzyskał średnią ocen nie niniejszą niż 5,0 i aktywnie angażuje się w życie szkoły.
Pan Wicedyrektor wręczył nagrody podopiecznym oraz listy pochwalne rodzicom uczniów:

Gabrieli Deput - uczennicy klasy 3 „c",
Doroty Horodeckiej — uczennicy klasy 2 „c",
Sylwii Krzanowskiej — uczennicy klasy 1„b".

Nagrodę Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców otrzymuje uczeń, który swoją postawą i osiągnięciami udowodnił, że jest godnym reprezentantem naszej szkoły. W tym roku zasłużyli na nią:

Amelia Łątka — uczennica klasy 3 „c" za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
Dorota Horodecka — uczennica klasy 2 „c" za wybitne osiągnięcia w konkursach. i olimpiadach przedmiotowych;
Radosław Superson — uczeń klasy 3 „d" za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły;
Radosław Uliszak - uczeń klasy 3 „d" za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły.

Do wspólnych pamiątkowych zdjęć poproszeni zostali utytułowani uczniowie wraz z rodzicami oraz wychowankowie, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach i w olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych. To nasi zdolni, to także uczniowie „Godni Patrona”.
Część nieoficjalną uroczystości rozpoczęliśmy od nagranego wywiadu z panem Andrzejem Świtalskim. Nasz honorowy gość urodził się w Przeworsku w 1932 r. Całe jego życie związane jest z naszym miastem – tu podczas II wojny światowej brał udział w tajnym nauczaniu, tu po zakończeniu nauki w naszym liceum w 1951 roku zdał egzamin maturalny, tu wreszcie założył rodzinę, podjął pracę zawodową oraz zasiadał w Radzie Miasta. Od 1957 roku śpiewa w chórze męskim Echo przy Bazylice Ducha Świętego. Pan Andrzej Świtalski kocha nasze miasto – jemu poświęcił swoje zdolności plastyczne i zainteresowania historyczne. Młodzież naszej szkoły od kilku lat ma okazję współpracować bliżej z panem Andrzejem Świtalskim – jest on bohaterem filmu „Zapomniane oblicze Przeworska”. Jego miłość do naszej małej ojczyzny, otwartość na ludzi i świat, pasja, wielka życzliwość, mogą być dla nas wszystkich wzorem i inspiracją.
Rozmowę przeprowadził wnuk naszego honorowego gościa — Piotr Ptaszyński uczeń klasy 2 „a".
Następnym punktem programu było wystawienie fragmentu „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego.
Ostatnim, ale jakże pięknym, akcentem uroczystości, był recital w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku. Młodzież do koncertu przygotowali:

pani Natalia Cieślachowska – Trojnar - śpiew,
pan Karol Rosół – aranżer i dyrygent zespołu,
pan Grzegorz Haśko - perkusja,
pan Albert Tu – Van – fortepian.

Napawa nas dumą fakt, że zdecydowana większość młodych artystów, to wychowankowie przeworskiej „Jagiellonki”.
Na zakończenie uroczystości pani Magdalena Siwa - Kujawa — dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Przeworsku podziękowała za możliwość uczestniczenia w tak doniosłym dla nas wydarzeniu.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości: p. Monika Czech, p. Alicja Domka i p. Joanna Komenda serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tak ogromnej uroczystości. Słowa wdzięczności kierujemy do: p. Joanny Kozak, p. Anny Bąk, p. Barbary Bożek, p. Honoraty Dyrkacz, p. Elżbiety Olszyńskiej, p. Mariusza Cieślińskiego i ks. Tomasza Hryniaka. Dziękujemy także uczniom: konferansjerom, artystom, obsłudze sprzętu fotograficznego i technicznego, a także pocztowi sztandarowemu.


red. Alicja Domka i Joanna Komenda

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki