Połączenie sił to początek.
Pozostanie razem to postęp.
Wspólna praca to sukces.
Henry Ford

3 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku. Dalszy ciąg ceremonii miał miejsce w budynku szkolnym na sali gimnastycznej. W trakcie części oficjalnej, po wspólnym zaśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie głos zabrał pan Piotr Kuc – dyrektor szkoły. W swoim wystąpieniu podziękował m.in. wychowankom  klas pierwszych za zaufanie i wybór  „Jagiellonki” jako miejsca kontynuowania nauki.   Dyrektor szkoły poprosił zebranych, aby minutą ciszy uczcić pamięć wszystkich obrońców naszej ojczyzny w trakcie II wojny światowej, a także podczas tej chwili zadumy wspomnieć sylwetki zmarłych kilka lat temu nauczycieli - świętej pamięci Piotra Koniecznego i Krzysztofa Sebzdę.
W dalszej części spotkania nastąpiło przedstawienie przez pana dyrektora wychowawców klas pierwszych.