Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Literacko - Artystycznego "Kartki z pamiętnika - moja miejscowość w stulecie odzyskania niepodległości"
Komisja konkursowa w składzie:
Małgorzata Jakubowska - nauczyciel historii,
Barbara Bożek - nauczyciel j. polskiego,
Elżbieta Olszyńska - nauczyciel plastyki,
biorąc pod uwagę twórczą pomysłowość i wyobraźnię autorów oraz ogólną estetykę wykonanych prac, postanowiła przyznać równorzędne nagrody w następujących kategoriach:
- praca literacko - albumowa:
•    Anna Mucha (gimnazjum w Dębowie),
•    Martyna Maca (gimnazjum w Dębowie),
•    Klara Kiełb ( szkoła podstawowa w Dębowie),
- wiersze:
•    Aurelia Preisner (gimnazjum w Żurawiczkach)
•    Kinga Pędzińska (gimnazjum w Żurawiczkach)
- gazetka ścienna:
•    Kacper Powroźnik (szkoła podstawowa w Chałupkach).
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym w konkursie. Nagrody wraz z dyplomami zostaną przesłane na adresy szkół.