Dnia 26 stycznia 2018 r. nasza młodzież pod opieką Joanny Kozak uczestniczyła w uroczystości „X Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu” w Rzeszowie.
Pierwsza część  obchodów rozpoczęła się na cmentarzu żydowskim przy alei Rejtana. Pamięć zamordowanych Żydów uczczono psalmem odczytanym przez duchownych: żydowskiego i katolickiego oraz modlitwą za tych, którzy zginęli w Holocauście. Złożono również wieńce i  zapalono znicze pod pomnikiem pomordowanych.
Druga część uroczystości odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadził ją dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec. Wśród gości znajdowały się osoby reprezentujące kolejne pokolenia ocalonych z zagłady Holocaustu (Polski, Izraela, USA i innych krajów).
Po wykładzie Dobro mimo wszystko. Opieka  zdrowotna w getcie warszawskim i jej znaczenie dla relacji międzyludzkich wygłoszonym  przez dr Marię Ciesielską  (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie), odbył się pokaz wybranych filmów o społeczności żydowskiej w Polsce zrealizowanych przez młodzież szkolną z Podkarpacia.
Wśród filmów znajdowała się miniatura przygotowana przez uczniów naszej szkoły (Olga Stącel, Karolina Świzdor, Paula Marszałek, Dorota Horodecka, Martyna Walanus oraz Maksymilian Lechowicz)  kl. 1c pod opieką nauczycieli M. Jakubowskiej oraz J. Kozak.
Nauczycielom oraz uczniom wręczone zostały nagrody oraz podziękowania za uczestnictwo w projekcie zrealizowanym w ramach „X Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu”.
Swoimi wspomnieniami z uczestnikami tego spotkania podzielili się ocaleni z zagłady. Wśród nich była Pani Judith Elki urodzona w Przeworsku (obecnie zamieszkała w Miami), która dzięki pomocy dwóch Polaków, przeżyła wojnę wraz z rodziną. Jak wspomina, po przedostaniu się na tereny zajęte przez Związek Radziecki:

„(…) Wzięli nas do Uzbekistanu - do Samarkandy, ale tam Polski nigdy nie zapomniałam. Rodzice rozmawiali ze mną po polsku i mówili, żebym  pamiętała, że Polska to Twoja Ojczyzna, a Ty urodziłaś się w Przeworsku (…)”.

„(…) Dlatego przyjeżdżam tu od 13 lat dwa razy do roku - na „Marsz Żywych” i na „Dni Pamięci Ofiar Holocaustu”  (…).

Na koniec, po południu w rzeszowskim kościele Farnym odprawiono nabożeństwo połączone z odczytaniem nazwisk Polaków z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi.