W listopadzie 2006 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku powstał Szkolny Klub Ekologiczny. W jego pracach mogą uczestniczyć uczniowie zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy w tak fascynujących dziedzinach nauki jakimi są ekologia i ochrona środowiska.
Pierwszym projektem opracowanym w ramach działalności SKE jest program "Monitoring stanu gleb i wód Powiatu Przeworskiego".

Dnia 15 grudnia 2006 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku uczniowie należący do kółka fotograficznego przygotowali ekspozycję swoich prac wyróżnionych w konkursie trwającym od 13 do 1 grudnia 2006 r. pt. "Interesujące miejsca w moim otoczeniu". Otwarcie wystawy miało miejsce na terenie szkoły w formie "Foto-galerii".
Po otwarciu wystawy uczestnikom konkursu wręczone zostały przez p. wicedyrektor mgr Małgorzatę Jakubowską skromne upominki w postaci książek.
Możesz zobaczyć relację oraz zdjęcia z otwarcia wystawy.

W naszej szkole w bieżącym semestrze realizowany był liderski program profilaktyczny "Narkotykli stop". Autorkami tego projektu są p. B. śliwińska i p.E. Rejman. Jego głównym celem jest uruchomienie realizowanych przez liderów młodzieżowych działań na terenie szkoły, w efekcie których nastąpi zwiększenie świadomości i aktywności młodzieży, nauczycieli i rodziców w obszarze przeciwdziałania sięganiu po środki uzależniające młodych ludzi..
Program składał się z kilku etapów.
Etap I to szkolenie liderów młodzieżowych – w naszej szkole program cieszył się dużą popularnością wśród ucznów. Z grupy 30 chętnych losowo wybrano 16 osób, które uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu, byli to: Paulina Kowal, Jan Hala, Aneta Mucha, Natalia Gwóźdź, Karolin Drzystek, Ewelina Helak, Karolina Kulpa, Barbara Bukowa, Beata śliwa, Angelika Hojło, Marlena Kardaś, Katarzyna Flak, Anna Kojder, Ewelina Kiełb, Adam Raboł, Wojciech Kuryło.
Kolejny etap przewidywał szkolenie dla nauczycieli, w którym uczestniczyły 3 osoby: p. Lucyna Kontek, p. Agnieszka Firleta i p. Ewa Żak.
Etap III to prowadzenie zajęć przez liderów według opracowanych i wcześniej przećwiczonych scenariuszy. Takich zajęć odbyło się 16 w różnych klasach.W ramach podsumowania programu, 13 grudnia na sali gimnastycznej, odbyła się impreza profilaktyczna dla uczniów szkoły obejmująca montaż słowno – muzyczny oraz wystawę plakatów antynarkotykowych wykonanych przez młodzież. Montaż, przygotowany przez liderów i innych uczniów szkoły, obejmował mity związane z braniem narkotyków, występy szkolnych zespołów muzycznych, pantomimę i fragmenty "Pamiętnika narkomanki" B. Rosiek. Akcentem kończącym program była międzyszkolna debata 14 grudznia w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Dnia 6 grudnia 2006 r. na terenie naszej szkoły odbył się "Mikołajkowy Międzyszkolny Turniej Szachowy". Głównym celem turnieju była inauguracja powstałego w ZSOiZ w Przeworsku "Kącika szachowego". Otwarcia turnieju dokonał nowy Starosta Powiatu Przeworskiego p. Zbigniew Kiszka.
Patronat nad turniejem sprawowała p. dyrektor Krystyna ścisłowicz a organizatorami byli nauczyciele Barbara Wajda, Joanna Kozak, Tomasz Majba i Michał Diduch. W turnieju tym brali udział uczniowie z różnych szkół ponadgimnazjalnych t. j.: Sieniawy, Kańczugi, Łańcuta, ZSZ w Przeworsku oraz uczniowie naszej szkoły.

W dniu św. Mikołaja trzy niezidentyfikowane osoby nawiedziły naszą szkołę. Prawdopodobnie jak podaje "New York Times" był to przkochany, przeudany Mikołaj i jego drużyna- Aniołek i Diabołek. Pomimo tak wielkiej sławy obyło się bez ochrony Odwiedzili oni wszystkie grzeczne klasy, których w naszej szkole nie brakuje, ale znalazły się też małe przebiegłe klasowe diabełki, które znalazły wspólny język z Diabłem.
Za równo grzeczne dzieciątka jak i niegrzeczne otrzymały drobny upominek w formie przepysznych, rozpływających się w ustach batoników "Grześki" , wyprodukowane przez firmę cukierniczą Goplana. Podczas wspólnej podróży "Mikołaj"s Team" zaistniało małe zdarzenie tzn. sanie Mikołaja zderzyły siez dolatującymi bocianami, które udawały się do ciepłych krajów. Skutkiem zderzenia było uszkodzenie uniformu Mikołaja.
Dziękujemy Wam za miłe przyjęcie gości!!

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki