Człowiek jest powołany do wolności. Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru (…) Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.

 Słowa świętego Jana Pawła II stały się mottem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w przeworskiej Jagiellonce. Uczniowie klas 1a, 2d oraz 3d – Nina Słoma, Nikola Puchyr, Aniela Ficek, Karolina Mazur, Michał Półtorak oraz Jakub Skawina przygotowali montaż słowno-muzyczny „Żeby Polska była Polską”, w którym podkreślili, jak wielkim darem dla narodowej wspólnoty jest WOLNOŚĆ, okupiona krwią wielu pokoleń Polaków. Wartość wolności rozumieli doskonale Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Krzysztof Kamil Baczyński, którzy wierzyli w Polskę wielką, silną i niezłomną. W świecie współczesnym, pełnym zawirowań i niepokojów, kiedy wiele miejsc na globie stało się punktami  zapalnymi, a nasi wschodni sąsiedzi walczą, jak walczyli niegdyś Polacy, o niepodległość, szczególnie istotnym zdaje się być przypomnienie znaczenia takich pojęć jak RODZINA, WSPÓLNOTA, OJCZYZNA. Wzniesienie się ponad wewnętrzne spory, jedność w trosce o wspólne dobro, jakim jest silna, suwerenna Ojczyzna – to zadanie na miarę naszych czasów, wyzwanie dla każdego dojrzałego i odpowiedzialnego członka naszej wielkiej rodziny – Polski. 
Po wysłuchaniu audycji społeczność I LO udała się na boisko, gdzie o 11:11 wraz ze szkolnym chórem  zaśpiewaliśmy hymn państwowy, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech od ponad dwustu lat przypominającą niezmiennie, że Polskę nosimy w naszych sercach. Jej serce bije w naszych piersiach, tak jak biło niestrudzenie przez 123 lata niewoli w piersiach  naszych przodków.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki