Nasza szkoła ma swoją tradycję, ceremoniał szkolny i obyczaje. Bierzemy czynny udział w świętach narodowych i regionalnych.

Przyjęcie do naszego grona uczniowskiego klas I nazywamy otrzęsinami. Z tej okazji w szkole organizowana jest zabawa, w czasie której pierwszoklasiści poddawani są wielu próbom, zanim staną się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Otrzęsiny kończy dyskoteka.

Każdego roku obchodzimy Święto Edukacji Narodowej, składając życzenia naszym nauczycielom i wychowawcom, pracownikom szkoły, aby wyrazić wdzięczność za trud kształtowania młodego człowieka.

Przed świętami Bożego Narodzenia organizowany jest uroczysty "Opłatek Szkolny". Jest to szczególny moment spotkania z bliskimi w niezwykle ciepłej, przyjaznej atmosferze.

Uroczyście obchodzimy Bale Studniówkowe - niezapomniane dla trzecioklasistów chwile spędzone w murach liceum.

Tradycją naszego liceum stało się również przesyłanie listów pochwalnych do gimnazjów, z wyrazami uznania i podziękowania dla Dyrekcji i Nauczycieli za bardzo dobre przygotowanie swoich uczniów do kontynuowania nauki na poziomie licealnym.

Co roku w dniu 4 marca (rocznica koronacji) uroczyście obchodzimy Święto Patrona Szkoły - Króla Władysława Jagiełły. Z tej okazji nadawane są tytuły "Przyjaciela Szkoły" dla osób nam życzliwych i nas wspomagających.

Wyróżniający się uczniowie otrzymują tytuł - "Wzorowego Ucznia". Rada Pedagogiczna w dniu 24 stycznia 2007 r. ustanowiła przyznanie Złotej tarczy „Wzorowy Uczeń” uczniowi,który uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen semestralnych z przedmiotów obowiązkowych min. 5,0), wzorowe zachowanie i aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.

Wybitni uczniowie (laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów i zwycięzcy mistrzostw sportowych) honorowani są Nagrodą Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. Regulamin przyznawania nagrody przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 lutego 2001r. Nagroda jest wręczana podczas Święta Szkoły bądź uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Mamy także swoistą tradycję żegnania klas maturalnych, w czasie których wręczane są Władysławy. Uczniowie klas drugich przygotowują z tej okazji niezwykle barwny program artystyczny "dedykowany" maturzystom.

3 V świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ta uroczystość, podobnie jak Święto Odzyskania Niepodległości, ma duże znaczenie dla kształtowania naszej świadomości narodowej.

Uczniowie klas maturalnych przed egzaminem dojrzałości odbywają pielgrzymki na Jasną Górę. W trakcie spotkania modlitewnego młodzież powierza Bogu swoje marzenia i plany na przyszłość.

Co 5 lat z wielką starannością i zaangażowaniem przygotowywane są i organizowane zjazdy absolwentów naszego liceum.

Cały rok obowiązuje "szczęśliwy numerek" - dzień wolny od pytania dla wybranych uczniów.

Uczestniczymy również w akcjach propagujących zdrowy tryb życia m. in. "Rzuć palenie razem z nami" , "Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS".

Systematycznie bierzemy udział w akcji "Młodzi głosują".

Co roku w naszej szkole organizowane są: "Dni Bezpiecznego Internetu", "Dni Niemieckie", "Festiwal Nauki", "Tydzień Ekologiczny".

Tradycyjnie od wielu lat, uczniowie naszej szkoły podejmują szereg działań o charakterze charytatywnym, wspomagając ludzi doświadczonych przez los. Wspieramy akcje m. in. "Zdążyć z pomocą", "Góra grosza", "Dziewczynka z zapałkami".

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki