ROK 2015

                                                                                                                                                              Uczelnia
Liczba absolwentów
Uniwersytety medyczne
7
Uniwersytety
24
Politechniki 
43
Inne uczelnie
22
Szkoły policealne
10
Brak kontynuacji nauki lub brak informacji
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2014

                                                                                                                                                              Uczelnia
Liczba absolwentów
Uniwersytety medyczne
8
Uniwersytety
52
Wyższe Szkoły Oficerskie
1
Politechniki 
17
Inne uczelnie
15
Szkoły policealne
9
Brak kontynuacji nauki lub brak informacji
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki