W dniach 1-5 kwietnia 2014 roku w naszą szkołę odwiedziła 17 – osobowa grupa uczennic oraz dwie nauczycielki ze szkoły partnerskiej w Gironie, w Hiszpanii. Wizyta Gości z Hiszpanii to pierwszy etap wymiany młodzieży oraz  element projektu edukacyjnego ‘Exploring Diversities in Europe’, który obie szkoły realizują od września 2013r. Koordynatorami projektu są: Pani Susan McBride ze strony hiszpańskiej oraz Pani Marta Inglot ze strony polskiej, we współpracy z Panią Moniką Czech.

Dnia 16. Października 2013 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym wirtualne spotkanie ze szkołą w Hiszpanii, czyli tzw. "Skype meeting". Za pośrednictwem Internetu połączyliśmy się ze szkołą w Gironie, gdzie mieści się nasza szkoła partnerska. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Inglot oraz Pani Susan McBride, koordynatorki projektu wymiany młodzieży obu szkół. Partnerstwo obu szkół rozpoczęło się w czerwcu 2013 roku od zarejestrowania projektu współpracy na portalu eTwinning. Odbyło się wówczas pierwsze spotkanie wirtualne obu szkół.

W dniach 8-12 kwietnia 2014 r. 20-osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wł. Jagiełły  w Przeworsku wraz z nauczycielkami: Panią Martą Inglot i Panią Moniką Czech, przebywała w szkole partnerskiej w Gironie, w Hiszpanii,  oraz brała udział w zajęciach zaplanowanych przez gospodarzy spotkania.

Pobyt naszej młodzieży w Hiszpanii to część projektu edukacyjnego i druga część wymiany szkół pod hasłem ‘Exploring Diversity in Europe’. W programie pobytu znalazły się m. in. zajęcia językowe ukierunkowane na porównanie różnic kulturowych naszych regionów i krajów, rozmowy na temat przyszłości młodego pokolenia w Europie oraz wykonanie grupowych plakatów.

Uczniowie Przeworskiej Jagiellonki zdążyli już oswoić się z video-konferencjami organizowanymi co jakiś czas wspólnie ze szkołami europejskimi. Po zakończeniu projektu współpracy i wymiany ze szkołą we Francji, partnerem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku na kolejny rok szkolny 2013/14 jest Institutd"EducacioSecundariaMontilivi w miejscowości Girona w Hiszpanii. Koordynatorami nowego projektu są nauczycielki języka angielskiego: Pani Susan McBride ze szkoły hiszpańskiej oraz Pani Marta Inglot ze strony polskiej.

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki