W dniach od 9 do 14 marca 2012 roku, 20-osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku przebywała w szkole partnerskiej Lycee Felix Faure w Beauvais, we Francji. Wyjazd związany jest z projektem współpracy i wymiany młodzieży realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 pod opieką nauczycieli-anglistów: Pani Bernadette Shute oraz Pani Marion Dubois-Pager ze strony francuskiej oraz Pani Marty Inglot i Pani Pauliny Oratowskiej ze strony polskiej.

W dniach 6-11 kwietnia 2013 r. gościliśmy 17-osobową grupę młodzieży francuskiej wraz z nauczycielami Panią Bernardette Shutte i Panią Marion Dubois z Lycee Felix Faure w Beauvais, we Francji. Wydarzenie, popularnie zwane " wymianą młodzieży", jest wynikiem projektu współpracy między liceum w Przeworsku a szkołą w Beauvais, realizowanego od września 2012 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Marta Inglot, z którą współpracuje Pani Paulina Oratowska. Hasłem przewodnim projektu jest propagowanie "hobby bez technologii". Działania projektowe mają na celu zwrócenie uwagi na wzrastające uzależnienie młodych ludzi od technologii-informacyjno-komunikacyjnej, pogoń za nowymi gadżetami, a co za tym idzie, gromadzenie sterty przestarzałego sprzętu.
W programie pobytu gości z Francji w naszej szkole znalazły się więc:

  • prezentacja ciekawych miejsc w regionie, gdzie młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje,
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie przeworskim na temat e-śmieci
  • kampania z terenie miasta "Elektroodpady-proste zasady"
  • rozgrywki sportowe Francja –Polska

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki