LICEO SCIENTIFICO DOMENICO DE RUGGIERI
Massafra (Włochy)


Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym 2008/09 nasza szkoła rozpocznie realizację projektu językowego połączonego z wymianą młodzieży ze szkołą w miejscowości Massafra na południu Włoch. Działania projektowe będą w całości finansowane przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji – Socrates Comenius. Nasza szkoła pełni rolę koordynatora projektu, liceum we Włoszech występuje jako nasza szkoła partnerska.
Projekt o nazwie skrótowej "H.E.L.P." został napisany i będzie koordynowany przez nauczycieli naszej szkoly: p. Martę Inglot, p. Annę Sieczkę oraz p. Ewę Żak. Cieszymy się, że nasz projekt znalazł sie w grupie 25 projektów zatwierdzonych do realizacji, spośród ponad 180 zgłoszonych do konkursu.
Projekt Partnerski "H.E.L.P." integruje naukę języków obcych z treściami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, medialnej, europejskiej oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Zakłada współpracę między dwoma szkołami partnerskimi w Polsce i we Włoszech w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadów i śmieci w obu środowiskach lokalnych.
Językiem komunikacji i wymiany jest język angielski - język obcy nauczany w obu szkołach. Zajęcia związane z realizacją projektu rozpoczną się w październiku 2008 a zakończą się w styczniu 2010 r. Wyjazd naszych uczniów do Włoch planowany jest na luty 2009, a wizyta włoskich partnerów u nas – na czerwiec 2009. Wymiana trwać będzie co najmniej 10 dni.
W projekcie może wziąć udział 20 – 22 uczniów naszej szkoły. Selekcji dokonają koordynatorzy projektu na podstawie opinii wychowawcy klasy oraz dotychczasowego zaangażowania kandydata w życie szkoły.
Osoby zainteresowane i chętne do pracy mogą zgłaszać się do swoich wychowawców do poniedziałku 15 września 2008 r. Spotkanie informacyjne odbędzie się w przyszłym tygodniu, o czym poinformujemy w osobnym ogłoszeniu. Proszę śledzić informacje na tablicy samorządowej.

HARMONOGRAM TESTÓW Z JĘZYKÓW OBCYCH - 2.09.2009r.

Lekcja 7 (godzina 12.30)

Język niemiecki
Klasa 1d ( 16 osób) – sala nr 15
Klasa 1g (15 osób) – sala nr 2
Klasa 1b (14 osób) – sala nr 26
Klasa 1f ( (14 osób) – sala nr 37
Język angielski
Klasa 1a (14 osób) – sala nr 2
Klasa 1a (14 osób) – sala nr 26
Klasa 1e ( 20 osób) sala nr 10
Klasa 1c ( 24 osoby) – sala nr 5 i 8

Lekcja 8 (godzina 13.30)

Język angielski
Klasa 1d ( 12 osób) – sala nr 8
Klasa 1g (31 osób) – sala nr 14 i 16
Klasa 1b (26 osób) – sala nr 5 i 10
Klasa 1f ( (12 osób) – sala nr 8
Język niemiecki
Klasa 1a (14 osób) – sala nr 8
Klasa 1 e (13 osób) – sala nr 10
Klasa 1 f ( 14 osób) – sala nr 9
Klasa 1 c ( 13 osób) – sala nr 15

Zajęcia integracyjne z wychowawcami rozpoczną się od lekcji 9 według harmonogramu:
Klasa 1a – sala gimnastyczna mała
Klasa 1b – sala nr 8
Klasa 1c – sala nr 26
Klasa 1d – sala nr 2
Klasa 1e – sala nr 01
Klasa 1f – sala nr 15
Klasa 1g – sala nr 16

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 odbędzie się w dniu 1.09.2008 (poniedziałek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • godz. 7.45 - Spotkanie przed budynkiem szkolnym
  • godz. 8.00 - Msza św. inaugurująca rok szkolny w Bazylice Kolegiackiej p. w. Ducha świętego w Przeworsku
  • godz. 9.15 - spotkanie uczniów z dyrekcją i gronem pedagogicznym w szkole w sali gimnastycznej oraz zajęcia z wychowawcami w salach lekcyjnych.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniów wszystkich klas obowiązuje strój galowy.

Odbiór świadectw maturalnych w dniu 30.06.2008 (poniedziałek) w sekretariacie szkoły od 9.00 do 14.00 z dowodem osobistym.

Dnia 02.06.2008 dwie nasze uczennice Katarzyna Czarna i Paulina Potym wraz z opiekunami p. dyrektor Krystyną ścisłowicz i p. Małgorzatą Fujarowicz pojechały do Warszawy, aby odebrać Znak Jakości Interklasy. W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Interkl@sa 2008" i otrzymała od Kapituły prawo używania Znaku Jakości Interklasa przez 2 lata.

Wielka gala, której honorowo przewodniczył Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Laureatów konkursu witali członkowie Kapituły Znaku Jakości.

Każda szkolna reprezentacja, która przybyła na uroczystość miała też swoich kibiców – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, sołtysów przybyłych z rodzinnych miejscowości. Wszyscy tegoroczni laureaci otrzymali wiele wspaniałych nagród - multimedialne kursy do nauki języka angielskiego, multimedialne słowniki polsko-francuskie i francusko-polskie, multimedialne leksykony języka polskiego i encyklopedie PWN, programy antywirusowe dla szkół oraz książkowe poradniki i wydawnictwa edukacyjne.

Na koniec konkursowej gali wszyscy ruszyli na zwiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej o uroczystości rozdania Znaków Jakości Interkl@sy

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki