W bieżącym roku szkolnym Tydzień ekologiczny został wpisany w kalendarz Festiwalu nauki obchodzonego pod hasłem „Świat przyszłości”, bowiem w dyskusji nad losami współczesnej cywilizacji jedno z głównych miejsc zajmują problemy ekologiczne.Kasa 1c przygotowała audycję poświeconą idei ekorozwoju a szkolne korytarze zapełniły się plakatami o tematyce ekologicznej.

Ekorozwój to rozwój ekonomiczny i przyrodniczy, zgodnie z którym zaspokajamy aktualne potrzeby społeczeństwa w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom możliwość optymalnego korzystania z zasobów środowiska. Jest to zatem idea rozwoju nie zagrażającego środowisku naturalnemu, harmonijnego włączania człowieka w świat przyrody. Na Światowym Szczycie Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku zrodziła się idea Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło przyjęcie dekady począwszy od 2005 roku.

Dekada Edukacji ma się odbywać pod hasłem promowania wartości ponieważ ma podkreślać szacunek dla innych także przyszłych pokoleń, szacunek dla różnorodności i odmienności, szacunek dla środowiska i zasobów planety.Konkursy i olimpiady o tematyce ekologicznej i biologicznej są w naszej szkole jednym z elementów edukacji ekologicznej. 19 kwietnia przeprowadzono eliminacje Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej. W eliminacjach wzięły udział 3- osobowe reprezentacje klas pierwszych i drugich liceum. Do finału, który odbył się 27 kwietnia na sali gimnastycznej zakwalifikowały się klasy 1a, 1d i 1g Konkurencje finałowe przygotowali uczniowie klas 1c i 2c, którzy w eliminacjach zajęli 4 miejsce Finaliści musieli m.in. oznaczyć liście drzew, rozpoznać głosy ptaków i dokonać ekologicznych zakupów. Najlepszy okazał się zespól z klasy 1a w składzie: Kamil Figiela, Krzysztof Puszkarz i Dawid Dryla, który wywalczył dla swojej klasy nagrodę główną, czyli dofinansowanie do jednodniowej wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Bolestraszycach. Odbył się również konkurs piosenki ekologicznej Tym razem najlepszy okazał się zespól z klasy 1d, chociaż publiczności również bardzo podobał się „ekologiczny show” w wykonaniu klas 1c i piosenki solistek: Kasi Stępak z klasy 2a i Natalii Wilk z klasy 1h. 27 kwietnia przeprowadziliśmy również debatę poświęcona problematyce współczesnej biotechnologii uczniowie w jasny i prosty sposób zapoznali kolegów i koleżanki z podstawami inżynierii genetycznej, pojęciem klonowania, terapii genowej i organizmów transgenicznych, a następnie w formie dyskusji przedstawili obawy i nadzieje związane z rozwojem współczesnej biotechnologii

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki