„Sukces jest sumą małych wysiłków, powtarzanych dzień po dniu”

- Robert Collier.

I tak oto dobiegł już końca kolejny rok szkolny.

Tradycyjnie zakończenie roku rozpoczęliśmy Mszą Św. a dalszy ciąg uroczystości przebiegał na sali gimnastycznej.

Ceremoniał Szkoły poprowadził Pan Mariusz Cieśliński.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Dariusz Łapa Starosta Przeworski oraz przedstawiciele Rady Rodziców - Pani Katarzyna Mędzela-Kulas i Pan Tomasz Misiąg. Nie zabrakło pięknych słów, podziękowań i życzeń zarówno od Pana Dyrektora Krzysztofa Dyrkacza, jak i Pana Starosty, Rodziców i samorządu uczniowskiego.

Zakończenie roku szkolnego stanowiło doskonałą okazję, aby podziękować za wieloletnią pracę wspaniałym Nauczycielkom I LO w Przeworsku, które odeszły na emeryturę.
Serdecznie dziękujemy Paniom: Bożenie Fejdasz i Ewie Żak za udział w wychowaniu wielu pokoleń młodych ludzi, za serce włożone w ich proces edukacji, za współpracę, uśmiech, dobre rady i wsparcie w trudnych chwilach.
Życzymy Paniom raz jeszcze przede wszystkim zdrowia, nieprzemijającej pogody ducha oraz chwil wypełnionych wyłącznie szczęściem i radością.

Następnie blisko 50. uczniów odebrało z rąk Pana Dyrektora Krzysztofa Dyrkacza i Pana Dyrektora Andrzeja Żaka świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w salach klasowych, gdzie wychowawcy wręczyli swoim wychowankom pozostałe świadectwa, nagrody oraz dyplomy.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki