REGULAMIN  KONKURSU

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem  Konkursu Wiedzy o  Francji  jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  uczących się języka francuskiego.
 3. Językiem konkursu jest język polski.

II. CELE KONKURSU

 • Podnoszenie poziomu wiedzy o Francji
 • Rozwijanie zainteresowań językiem francuskim
 • Zapoznanie uczniów z kulturą, geografią i historią  Francji
 • Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka    francuskiego  i wiedzy ogólnej
 • Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym
 • Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-II uczący się języka francuskiego.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do nauczycieli uczących języka francuskiego do dnia 15.05.2024 r.
 4. Konkurs odbędzie się w dniu 23.05.2024 r.

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 1. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z kulturą, geografią, historią i panującymi obyczajami we Francji.
 2. Tematyka zagadnień geograficznych:
 3. Znajomość mapy  (podział na regiony, stolice regionów,  sąsiadujące kraje)
 4. Znajomość mapy topograficznej (główne rzeki, góry, miasta)
 5.  2.  Tematyka zagadnień historycznych:
 6. Symbole (np. flaga, hymn)
 7. Znajomość historii : najważniejsze daty  wydarzeń historycznych
 8. Główne postacie historyczne

4. Tematyka zagadnień kulturowych, nauka i technika:

 • Znajomość obchodzonych świąt
 • Kuchnia ( główne dania i zwyczaje związane z posiłkami)
 • Zabytki
 • Malarstwo, moda ( znane nazwiska ), film , muzyka, festiwale, konkursy, nagrody we Francji, wielcy pisarze i ich dzieła
 • Państwo i społeczeństwo (organizacja państwa: regiony, podział administracyjny, uroczystości państwowe, wydarzenia polityczno- społeczne)

PRZYKŁADOWE  STRONY INTERNETOWE (RESZTA MATERIAŁU W ZAKRESIE UCZNIA):

WIEDZA O FRANCJI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Francji

https://flugzentrale.de/pl/1384/Blog/Europa/Top-10-rzeki-Francji

https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/atrakcje-w-paryzu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Genowefa_z_Paryża

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XVI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Francji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_francuska

https://www.kuchniaplus.pl/artykuly/kuchnia-francuska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Francuscy_malarze_impresjoniści

https://pl.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Konkurs jest jednoetapowy (etap – pisemny).

2. Konkurs ma charakter indywidualny.

3.  Konkurs polega na wypełnieniu pisemnego testu (zadania otwarte i zamknięte).

4. Prace konkursowe zostaną  ocenione przez nauczycieli uczących  języka francuskiego.

5. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 06.06.2024r.

VI. NAGRODY

1. Nagradzane są miejsca I-III, niezależnie od kategorii wiekowej.

2. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki