Piątek, 13 października, wbrew panującym przesądom, był w szkole dniem bardzo miłym i przyjemnym. O 11.30 zebraliśmy się na sali gimnastycznej, aby świętować Dzień Edukacji Narodowej, który przypada 14 października, a zatem w jego przededniu. Nie możemy także zapomnieć, że 250 lat temu, w 1773 roku, została powołana Komisja Edukacji Narodowej, pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka władza oświatowa.
Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Bogusław Urban, Ksiądz Prałat Tadeusz Gramatyka oraz rodzice: Pani Monika Biskup-Wiśniowska, Pani Katarzyna Mędzela-Kulas, Pan Tomasz Misiąg i Pan Tomasz Głąb. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień. Pan Starosta wręczył Nagrody Starosty a Pan Dyrektor Nagrody Dyrektora, doceniając trud, pracę i zaangażowanie nauczycieli.
Młodzież dołączyła do podziękowań, składając życzenia całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły. Stałą tradycją naszej szkoły są przeprowadzane na początku października wybory do samorządu uczniowskiego. Ustępujący samorząd przekazał funkcję nowemu samorządowi w składzie: Jakub Skawina, Paulina Bieniasz i Oliwia Ilczyszyn. Podczas programu artystycznego wystąpili uzdolnieni muzycznie, wokalnie, recytatorsko oraz aktorsko uczniowie naszej szkoły. Nie zabrakło chwil wzruszeń i zaskoczeń, gdy podczas prezentacji o nauczycielach, zobaczyliśmy nasze grono pedagogiczne z czasów nauki w szkole średniej.
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości: p. Alicja Domka p. Monika Czech, p. Katarzyna Rejman i p. Honorata Dyrkacz bardzo serdecznie dziękują Młodzieży zaangażowanej w przygotowanie tej pięknej uroczystości. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia i z nazwiska, ale podziękowania należą się: prowadzącym, zespołowi muzycznemu, krasomówczyni, aktorom komediowym, osobom przygotowującym dekoracje, czuwającym nad sprzętem nagłaśniającym i technicznym, fotografom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tym przedsięwzięciu.

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki