Szkolny Konkurs Historyczny pod hasłem „Postać patron uczynić bliższą”
 
Cele konkursu:
1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dokonaniami patrona szkoły Władysława Jagiełły.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
3. Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości, uporządkowania wiedzy.
4. Doskonalenie umiejętności uczniów z zakresu technologii informatycznej. 
 
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji na temat „Władysław Jagiełło – założyciel dynastii i jego zasługi dla Przeworska”
Do konkursu zgłoszono 48 prac. 
 
Wyniki:
I miejsce: Lena Dobek, Lena Mach
Wyróżnienia: Michał Bożek, Emila Fudała, Urszula Polek, Magdalena Polek, Milena Szafraniec.
Nagrody dla naszych uczniów ufundowała Rada Rodziców oraz Przewodniczący Rady Miasta Przeworska Pan Tomasz Majba.
Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy za udział.
 

Facebook

 

Instaling.pl

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki