Dyrekcja i wychowawcy klas zapraszają  Rodziców  uczniów  I  Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Władysława Jagiełły na spotkanie z wychowawcami w dniu   27.09.2022 r.

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na salę gimnastyczną, a następnie do sal lekcyjnych.

godz. 17.15 sala gimnastyczna

godz. 16.45

Klasa I a - sala 07

Klasa I b -  sala 35

Klasa I c - sala 25

Klasa I d - sala 09

Klasa I e– sala 01

Klasa I f – sala 15

 

Klasa II a – sala 37

Klasa II b – sala 08

Klasa II c - sala 14

Klasa II d - sala 02

Klasa III a - sala 15

Klasa III b - sala 09

Klasa III c - sala 36

Klasa III d – sala 32

Klasa III e - sala 27

Klasa IV a – sala 26

Klasa IV b - sala 16

Klasa IV c - sala 25

Klasa IV d - sala 35

 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki