W poniedziałek, 16 maja 2022 roku uczniowie klas 1c oraz 1d z grup z rozszerzonym językiem angielskim wzięli udział w wykładzie ”What a curious language English is!” przeprowadzonym przez dr Jacka Rachwała z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Spotkanie, które odbyło się w naszej szkole, zainaugurowało podjętą współpracę pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku, a wydziałem filologii angielskiej w PWSW w Przemyślu.  W ramach podpisanej umowy, uczniowie z w/w grup językowych będą objęci patronatem uczelni, co umożliwi dalsze doskonalenie swoich umiejętności i pogłębianie zainteresowań. Opiekę nad młodzieżą z klas patronackich sprawuje pan Aleksander Szklarek.

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki