Z przyjemnością informujemy, że biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 3, otrzymała środki finansowe na zakup książek oraz sprzętu do biblioteki w wysokości 15 000,00 zł., w tym

12 000,00 to środki pochodzące z dotacji

a 3 000,00 to wkład własny.

Program obejmujący zakupy realizowany będzie do końca roku kalendarzowego, natomiast działania promujące czytelnictwo do końca roku szkolnego 2022/2023.

 

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki