W piatek, 8 kwietnia 2022 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbył się XIX Konkurs Matematyczny im. Prof. Marii Barnat.  W zmaganiach matematycznych wzięło udział 39 uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk. W tym roku konkurs odbył się podczas dnia otwartego naszej szkoły. Samorząd uczniowski podjął się zadania oprowadzenia naszych miłych gości, natomiast bardzo liczna grupa wychowanków zaangażowała się w przygotowanie stoisk tematycznych z przeróżnych dziedzin wiedzy oraz szkolnych organizacji.  

Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym Konkursie.

Wyniki XIX Konkursu Matematycznego im. Prof. Marii Barnat.

Facebook

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2021 roku przyznaje tytuł 
SREBRNEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego 2020 roku przyznaje tytuł  
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Bierzemy udział w akcji Żonkile

LOSOWE FILMY

KONKURS MATEMATYCZNY

Przydatne linki