ROK 2015

                                                                                                                                                              Uczelnia
Liczba absolwentów
Uniwersytety medyczne
7
Uniwersytety
24
Politechniki 
43
Inne uczelnie
22
Szkoły policealne
10
Brak kontynuacji nauki lub brak informacji
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2014

                                                                                                                                                              Uczelnia
Liczba absolwentów
Uniwersytety medyczne
8
Uniwersytety
52
Wyższe Szkoły Oficerskie
1
Politechniki 
17
Inne uczelnie
15
Szkoły policealne
9
Brak kontynuacji nauki lub brak informacji
20