» V Międzyszkolny konkurs wiedzy: „Środowisko życia a zdrowie człowieka”

„Można przyjąć, że wpływy środowiskowe w zdecydowanej większości przypadków rozstrzygają o stanie zdrowia. Taki wniosek pociąga za sobą konieczność włączenia różnych elementów środowiska do rozważań i działań na rzecz zdrowia zbiorowego i jednostkowego”
prof.dr hab. med. Henryk Kirschner

Celem konkursu jest promocja zdrowia wśród młodzieży poprzez:
 • zachęcanie do zdobywania wiedzy dotyczącej wpływu czynników środowiskowych, zarówno pochodzenia neutralnego jak i wynikających z działalności człowieka, na zdrowie fizyczne, psychiczne, i społeczne populacji ludzkiej
 • motywację do poznawania zasad profilaktyki w stosunku do chorób cywilizacyjnych i społecznych
 • zachęcanie do prowadzenia i propagowania zdrowego stylu życia
 • uświadamianie i rozwijanie odpowiedzialności za tworzenie pożądanych zdrowotnie warunków środowiskowych
Regulamin konkursu

W kwietniu w ramach Tygodnia ekologicznego odbył się w naszej szkole finał powiatowy V Międzyszkolnego Konkursu „Środowisko życia a zdrowie człowieka”. Po bardzo wyrównanej rywalizacji komisja konkursowa wyłoniła pięciu laureatów

 • piąte miejsce zajęła Sabina Lemiech uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku
 • czwarte miejsce zajęła Aleksandra Ryś uczennica Zespołu Szkół w Kańczudze
 • trzecie miejsce zajęła Daria Powroźnik uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych W Przeworsku
 • drugie miejsce zajął Mirosław Olejarski uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu
 • pierwsze miejsce zajął Paweł Kiełb uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych W Przeworsku
Nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz dyplomy wręczył wicestarosta Pan Marek Frączek. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom eliminacji finałowych serdecznie gratulujemy.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Środowisko życia a zdrowie człowieka” jest jednym z wielu działań podejmowanych przez nasza szkołę w ramach realizacji standardów szkoły promującej zdrowie.
 1. Projekt H.E.L.P.

 2. Narkotyki STOP

 3. Profilaktyka uzależnień

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki