Nasza szkoła ma swoją tradycję, ceremoniał szkolny i obyczaje. Bierzemy czynny udział w świętach narodowych i regionalnych.

Przyjęcie do naszego grona uczniowskiego klas I nazywamy otrzęsinami. Z tej okazji w szkole organizowana jest zabawa, w czasie której pierwszoklasiści poddawani są wielu próbom, zanim staną się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. Otrzęsiny kończy dyskoteka.

Każdego roku obchodzimy Święto Edukacji Narodowej, składając życzenia naszym nauczycielom i wychowawcom, pracownikom szkoły, aby wyrazić wdzięczność za trud kształtowania młodego człowieka.

Przed świętami Bożego Narodzenia organizowany jest uroczysty "Opłatek Szkolny". Jest to szczególny moment spotkania z bliskimi w niezwykle ciepłej, przyjaznej atmosferze.

Uroczyście obchodzimy Bale Studniówkowe - niezapomniane dla trzecioklasistów chwile spędzone w murach liceum.

Tradycją naszego liceum stało się również przesyłanie listów pochwalnych do gimnazjów, z wyrazami uznania i podziękowania dla Dyrekcji i Nauczycieli za bardzo dobre przygotowanie swoich uczniów do kontynuowania nauki na poziomie licealnym.

Co roku w dniu 4 marca (rocznica koronacji) uroczyście obchodzimy Święto Patrona Szkoły - Króla Władysława Jagiełły. Z tej okazji nadawane są tytuły "Przyjaciela Szkoły" dla osób nam życzliwych i nas wspomagających.

Wyróżniający się uczniowie otrzymują tytuł - "Wzorowego Ucznia". Rada Pedagogiczna w dniu 24 stycznia 2007 r. ustanowiła przyznanie Złotej tarczy „Wzorowy Uczeń” uczniowi,który uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen semestralnych z przedmiotów obowiązkowych min. 5,0), wzorowe zachowanie i aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.

Wybitni uczniowie (laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów i zwycięzcy mistrzostw sportowych) honorowani są Nagrodą Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku. Regulamin przyznawania nagrody przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 lutego 2001r. Nagroda jest wręczana podczas Święta Szkoły bądź uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Mamy także swoistą tradycję żegnania klas maturalnych, w czasie których wręczane są Władysławy. Uczniowie klas drugich przygotowują z tej okazji niezwykle barwny program artystyczny "dedykowany" maturzystom.

3 V świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ta uroczystość, podobnie jak Święto Odzyskania Niepodległości, ma duże znaczenie dla kształtowania naszej świadomości narodowej.

Uczniowie klas maturalnych przed egzaminem dojrzałości odbywają pielgrzymki na Jasną Górę. W trakcie spotkania modlitewnego młodzież powierza Bogu swoje marzenia i plany na przyszłość.

Co 5 lat z wielką starannością i zaangażowaniem przygotowywane są i organizowane zjazdy absolwentów naszego liceum.

Cały rok obowiązuje "szczęśliwy numerek" - dzień wolny od pytania dla wybranych uczniów.

Uczestniczymy również w akcjach propagujących zdrowy tryb życia m. in. "Rzuć palenie razem z nami" , "Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS".

Systematycznie bierzemy udział w akcji "Młodzi głosują".

Co roku w naszej szkole organizowane są: "Dni Bezpiecznego Internetu", "Dni Niemieckie", "Festiwal Nauki", "Tydzień Ekologiczny".

Tradycyjnie od wielu lat, uczniowie naszej szkoły podejmują szereg działań o charakterze charytatywnym, wspomagając ludzi doświadczonych przez los. Wspieramy akcje m. in. "Zdążyć z pomocą", "Góra grosza", "Dziewczynka z zapałkami".

Facebook

CMI

 

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijsekirgo 2020 roku przyznaje tytuł 
ZŁOTEJ Europejskiej Szkoły Praworządności
 

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki