ROK 2015

                                                                                                                                                              Uczelnia
Liczba absolwentów
Uniwersytety medyczne
7
Uniwersytety
24
Politechniki 
43
Inne uczelnie
22
Szkoły policealne
10
Brak kontynuacji nauki lub brak informacji
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2014

                                                                                                                                                              Uczelnia
Liczba absolwentów
Uniwersytety medyczne
8
Uniwersytety
52
Wyższe Szkoły Oficerskie
1
Politechniki 
17
Inne uczelnie
15
Szkoły policealne
9
Brak kontynuacji nauki lub brak informacji
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki