W dniach 1-5 kwietnia 2014 roku w naszą szkołę odwiedziła 17 – osobowa grupa uczennic oraz dwie nauczycielki ze szkoły partnerskiej w Gironie, w Hiszpanii. Wizyta Gości z Hiszpanii to pierwszy etap wymiany młodzieży oraz  element projektu edukacyjnego ‘Exploring Diversities in Europe’, który obie szkoły realizują od września 2013r. Koordynatorami projektu są: Pani Susan McBride ze strony hiszpańskiej oraz Pani Marta Inglot ze strony polskiej, we współpracy z Panią Moniką Czech.

Dnia 16. Października 2013 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym wirtualne spotkanie ze szkołą w Hiszpanii, czyli tzw. "Skype meeting". Za pośrednictwem Internetu połączyliśmy się ze szkołą w Gironie, gdzie mieści się nasza szkoła partnerska. Spotkanie zorganizowała Pani Marta Inglot oraz Pani Susan McBride, koordynatorki projektu wymiany młodzieży obu szkół. Partnerstwo obu szkół rozpoczęło się w czerwcu 2013 roku od zarejestrowania projektu współpracy na portalu eTwinning. Odbyło się wówczas pierwsze spotkanie wirtualne obu szkół.

W dniach 8-12 kwietnia 2014 r. 20-osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wł. Jagiełły  w Przeworsku wraz z nauczycielkami: Panią Martą Inglot i Panią Moniką Czech, przebywała w szkole partnerskiej w Gironie, w Hiszpanii,  oraz brała udział w zajęciach zaplanowanych przez gospodarzy spotkania.

Pobyt naszej młodzieży w Hiszpanii to część projektu edukacyjnego i druga część wymiany szkół pod hasłem ‘Exploring Diversity in Europe’. W programie pobytu znalazły się m. in. zajęcia językowe ukierunkowane na porównanie różnic kulturowych naszych regionów i krajów, rozmowy na temat przyszłości młodego pokolenia w Europie oraz wykonanie grupowych plakatów.

Uczniowie Przeworskiej Jagiellonki zdążyli już oswoić się z video-konferencjami organizowanymi co jakiś czas wspólnie ze szkołami europejskimi. Po zakończeniu projektu współpracy i wymiany ze szkołą we Francji, partnerem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku na kolejny rok szkolny 2013/14 jest Institutd"EducacioSecundariaMontilivi w miejscowości Girona w Hiszpanii. Koordynatorami nowego projektu są nauczycielki języka angielskiego: Pani Susan McBride ze szkoły hiszpańskiej oraz Pani Marta Inglot ze strony polskiej.

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki