W dniach od 9 do 14 marca 2012 roku, 20-osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku przebywała w szkole partnerskiej Lycee Felix Faure w Beauvais, we Francji. Wyjazd związany jest z projektem współpracy i wymiany młodzieży realizowanym w roku szkolnym 2012/2013 pod opieką nauczycieli-anglistów: Pani Bernadette Shute oraz Pani Marion Dubois-Pager ze strony francuskiej oraz Pani Marty Inglot i Pani Pauliny Oratowskiej ze strony polskiej.

W dniach 6-11 kwietnia 2013 r. gościliśmy 17-osobową grupę młodzieży francuskiej wraz z nauczycielami Panią Bernardette Shutte i Panią Marion Dubois z Lycee Felix Faure w Beauvais, we Francji. Wydarzenie, popularnie zwane " wymianą młodzieży", jest wynikiem projektu współpracy między liceum w Przeworsku a szkołą w Beauvais, realizowanego od września 2012 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Marta Inglot, z którą współpracuje Pani Paulina Oratowska. Hasłem przewodnim projektu jest propagowanie "hobby bez technologii". Działania projektowe mają na celu zwrócenie uwagi na wzrastające uzależnienie młodych ludzi od technologii-informacyjno-komunikacyjnej, pogoń za nowymi gadżetami, a co za tym idzie, gromadzenie sterty przestarzałego sprzętu.
W programie pobytu gości z Francji w naszej szkole znalazły się więc:

  • prezentacja ciekawych miejsc w regionie, gdzie młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje,
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie przeworskim na temat e-śmieci
  • kampania z terenie miasta "Elektroodpady-proste zasady"
  • rozgrywki sportowe Francja –Polska