W dniu 6 czerwca 2007r. szkolny teatr języka angielskiego zaprezentował sztukę "Cupid on Wheels" na scenie Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie. Na widowni zasiedli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Łańcuta:

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza,
  • Zespołu Szkól Nr 1 im. J. Korczaka,
  • Zespołu Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego
  • Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika

Występ naszych artystów spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem, a spontaniczny aplauz przy każdorazowym odsłonięciu kurtyny i wejściu nowej postaci na scenę, z pewnością pomógł pokonać tremę. Impreza była nie tylko formą rozrywki, ale również nietypową lekcją języka angielskiego, bowiem po obejrzeniu przedstawienia widzowie mieli rozwiązać zadanie na zrozumienie treści.
Po występie, artyści oraz uczniowie uczestniczący w wycieczce wraz z opiekunami zwiedzili Park i Muzeum Powozów oraz nowo otartą Halę Sportową w Łańcucie.
Dyrekcja naszej szkoły wystosowała oficjalne podziękowanie do szkół łańcuckich uczestniczących w imprezie.

W dniu 27 kwietnia 2007 na terenie miasta Jarosławia odbył się konkurs patriotyczno-historyczny "VI Zlot Gwiaździsty śladami Przeszłości", który miał za zadanie poznanie i udokumentowanie przez młodzież z powiatów jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego i lubaczowskiego losów Polaków na Frontach II Wojny światowej, ocalenie od zapomnienie ich przeżyć i cierpień.
W Kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna konkursu III miejsce zajęły uczennice naszej szkoły: Agnieszka Zając i Patrycja Tyczyńska.

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:
a) Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37 –200 Przeworsk
b) Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku ul. Słowackiego 17, 37 – 200 Przeworsk

Więcej...

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu "przyjazna szkoła" organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Przyjazna szkoła", jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą.

W naszej szkole zorganizowana została wystawa plakatów przedstawiających państwa należące do Unii Europejskiej. Wystawa jest pod hasłem - Zjednoczeni w różnorodności.
W prezentacjach znalazły się ciekawe informacje dotyczące państw członkowskich, ich kultury, ustroju politycznego itd.

Zachęcamy też wszystkich do poszerzania wiadomości nt. UE. Jesteśmy jej członkiem od 1 maja 2004 r. i jako obywatele Unii powinniśmy znać zasady jej funkcjonowania.
Zespół naszej szkoły w składzie Katarzyna Kuczara, Justyna Kaczmar i Marta Mroszczyk zdobył I miejsce w etapie regionalnym V edycji Ogólnopolskiego konkursu Moja Szkoła w Unii Europejskiej. Serdecznie gratulujemy.

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki