Pierwszego grudnia obchodzimy światowy Dzień AIDS. Data ta ustalona została na wniosek światowej Organizacji Zdrowia 27 października 1988 r. na plenarnym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dzień ten ma umożliwić organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym rozwinięcie wspólnej kampanii zwracającej uwagę opinii publicznej na walkę z AIDS, uświadomić konieczność wsparcia osób żyjących z HIV, chorym na AIDS oraz ich bliskim.
W naszej szkole z okazji światowego Dnia AIDS wygłoszono pogadanki przez radiowęzeł.

W dniu 30.11.2006 (czwartek) odbędzie się zabranie z rodzicami wg. następującego harmonogramu:

16.303A sala nr 92A sala nr 36
3B sala nr 112B sala nr 35
3C sala nr 272C sala nr 25
3D sala nr 72D sala nr 15
3E sala nr 82F sala nr 26
3F sala nr 011+2GS sala nr 29
3G sala nr 103GS sala nr 40
3H sala nr 141Z sala nr 3
2Z sala nr 41

17.301A sala nr 161F sala nr 37
1B sala nr 101G sala nr 7
1C sala nr 142E sala nr 01
1D sala nr 152G sala nr 26
1E sala nr 82H sala nr 11

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku informuje, że została wybrana oferta firmy Sodexho PASS Polska Sp. z o.o. na realizację dostawy bonów towarowych dla pracowników tutejszej jednostki.

DYREKTOR
Krystyna ścisłowicz

Prezydent Lech Kaczyński ogłosił żałobę narodową w związku z tragicznym wypadkiem w kopalni "Halemba" w Rudzie śląskiej, w którym zginęło 23 górników. Żałoba obowiązuje od czwartku (23 listopada br.) od godz. 10 do soboty (25 listopada br.) włącznie.
To największa katastrofa w polskim górnictwie od 27 lat. W 1979 roku wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników w kopalni "Dymitrow" w Bytomiu. Pięć lat wcześniej podobny wybuch spowodował śmierć 34 osób w kopalni "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. W "Halembie" w 1990 roku metan zabił 19 górników.
Rodzinom i bliskim ofiar tragedii w Rudzie ślaskiej składamy kondolencje.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Samorząd Szkolny

Pierwsze nasze spotkania ze sztuką fotografowania zaczęły się mniej więcej w tym samym czasie, tj. ok. dwa-trzy lata temu i nie wiedzieć dlaczego spodobały się na tyle,że fascynacja fotografią stała się pasją, ciągle doskonaloną i z dniem dzisiejszym możemy śmiało powiedzieć, iż jest to nasze hobby. Przez ten czas zdobywaliśmy na tej płaszczyźnie wiele doświadczeń sprawiających, że pasja ta dawała więcej radości i satysfakcji, co widać było także po naszych pracach. Robiąc zdjęcia, staramy się utrwalać piękno przyrody, ludzi, architektury, pokazywać te rzeczy w innym świetle a także to, czego nie można dostrzec gołym okiem w taki sposób, jak widać to w obiektywie . Pod względem tematyki mamy trochę inne upodobania, co nie znaczy, że wykonujemy monotematyczne fotografie. Rafał lubuje się w fotografii przyrodniczej i w świecie makro, zaś Grzesiek lubi portretować ludzi i krajobrazy. Na początku października b.r. mieliśmy szczęście uczestniczyć w międzynarodowym plenerze malarsko fotograficznym, gdzie pod okiem fachowców doskonaliliśmy nasze umiejętności i zdobywaliśmy nowe doświadczenia. Plener ten zrodził także pomysł wspólnej wystawy zdjęć.

W ramach I Przeworskiej Jesieni Artystycznej Młodych za namową pana Gabriela Manowca, który bardzo nam pomagał i dalej pomaga, postanowiliśmy zadebiutować na scenie wystaw artystycznych otwierając wystawę "3 OKO" . Nasza wystawa to także pierwszy krok i inauguracją tworzącego się w naszym mieście Klubu Fotograficzno-Filmowego pod auspicjami MOK"u. Mamy nadzieję, iż wystawa ta będzie przykładem i inspiracją dla innych młodych twórców, którzy w przyszłości zechcą zaprezentować swoje widzenie świata poprzez pryzmat sztuki. Twórczość artystyczna niewątpliwie ubogaca człowieka, kształtując jego osobowość i wpływając na szeroko pojmowany rozwój. Najważniejsze, aby to co się robi sprawiało człowiekowi radość, żeby stawało się to prawdziwą pasją i miało wartość, choćby tylko dla tworzącego.