W dniu 2.10. 2019 r.  klasa 2c pod opieką pani Ewy Żak i pani Elżbiety Olsztyńskiej wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do Krakowa.
Pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy było Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN . Następnie wzięliśmy udział w warsztatach pt. "Przystosowania zwierząt do różnych środowisk na przykładzie Madagaskaru i Afryki". Mogliśmy przekonać się o przystosowaniach do życia w klimacie suchym i wilgotnym na przykładach żywych zwierząt, które można było dotknąć i wziąć do ręki.
Kolejnym miejscem było Muzeum Malarstwa Polskiego, w którym mogliśmy podziwiać oryginalne obrazy oraz rzeźby znanych artystów, takich jak: Jan Matejko, Marcello Bacciarelli, Józef Chełmoński czy Stanisław Podkowiński. Na zakończenie wycieczki karmiliśmy gołębie na krakowskim Rynku.

 

 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki