1 września minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. By oddać hołd poległym podczas hitlerowskiej napaści na Polskę, dyrektor szkoły Krzysztof Dyrkacz wraz z delegacją młodzieży: uczniami klas 2 „c” i 2 „e” oraz opiekunkami samorządu uczniowskiego: p. Alicją Domką i p. Joanną Komendą, udali się na cmentarz stary w Przeworsku. Przy zbiorowej mogile, wspólną modlitwą uczczono pamięć poległych w 1939 r., a także zapalono znicze. Pan dyrektor, wspominając bohaterstwo pokolenia Kolumbów, które oddało życie w walce z niemieckim okupantem, zwrócił uwagę na pamięć. Podkreślił, że ważne jest mówienie o historii tak bliskiej, bo dotyczącej naszych rodzin, przyjaciół, znajomych. Należy szanować przeszłość i krwawą ofiarę złożoną na ołtarzu Polski. Wyraził także nadzieję, że tak tragiczne wydarzenia nigdy się już nie powtórzą.

 

red. Alicja Domka

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki