Samorząd Uczniowski informuje, że w dniach 5- 6 września br. odbędzie się kiermasz używanych podręczników, repetytoriów i innych opracowań. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem: Procedury obrotu podręcznikami używanymi w ZSOiZ w Przeworsku Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

1. Obrót używanymi podręcznikami organizuje się na początku roku szkolnego po ogłoszeniu przez dyrektora listy podręczników obowiązujących w bieżącym roku szkolnym jednak nie później niż do 10 września każdego roku szkolnego.

2. Informacje o możliwości kupna/sprzedaży używanych podręczników zostają rozpowszechnione przez np.: - stronę internetową szkoły, - profil szkoły na portalu Facebook, - informacje na tablicy informacyjnej na terenie szkoły, - szkolny radiowęzeł.

 3. Transakcje kupna/sprzedaży odbywają się między sprzedającym a kupującym przez pośrednictwo uczniów działających w Samorządzie Uczniowskim.

4. W kiermaszu biorą udział uczniowie zainteresowani sprzedażą, kupnem bądź wymianą podręczników, mogą uczestniczyć także rodzice i opiekunowie uczniów.

5. Uczniowie zainteresowani sprzedażą, sporządzają 2 identyczne listy podręczników, które zawierają ich tytuł, imię i nazwisko autora oraz cenę. Wpisują na nie również swoje dane, typu: imię, nazwisko, klasa, numer telefonu. Jedną z list przekazują do przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, druga jest potwierdzeniem pozostawionych podręczników.

6. Cenę ustala sprzedający w zależności od stopnia zniszczenia podręcznika. Przyjmuje się, że: książka w bardzo dobrym stanie to ok. 75% , w dobrym stanie to ok. 60%, książka zniszczona w stopniu znacznym, ale umożliwiającym korzystanie z niej, to ok. 45- 50% jej poprzedniej wartości.

7. W wydzielonym miejscu, na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły, zainteresowani mogą zamieszczać własne ogłoszenia o kupnie/sprzedaży używanych podręczników.

8. W ogłoszeniu należy podać tylko tytuł podręcznika, imię ucznia i klasę (ewentualne podanie numeru telefonu na odpowiedzialność ogłaszającego.)

9. Niniejsza procedura dotyczy obrotu tylko używanymi podręcznikami. Zabronione jest dokonywanie na jej podstawie, obrotu podręcznikami nowymi.

10. Procedura obowiązuje dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

Procedury opracowały: Alicja Domka – opiekun Samorządu Uczniowskiego, Elżbieta Olszyńska – nauczyciel bibliotekarz

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki