Każda droga to tak naprawdę dwie drogi. Tam i z powrotem.
Droga powrotna jest zawsze najważniejsza.

Leonie Swann


Dnia 19 czerwca 2019 r. uczniowie przeworskiej „Jagiellonki” rozpoczęli upragnione wakacje. Poprzedziła je uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Na początku społeczność szkolna podziękowała Panu Bogu za mijające 10. miesięcy nauki i pracy, uczestnicząc w Mszy Św. w Bazylice p.w. Ducha Św. w Przeworsku.  Liturgii przewodniczył ksiądz prałat Tadeusz Gramatyka, a słowo do zebranych wygłosił ks. Tomasz Hryniak. Kapłan zaakcentował, że zakończył się rok szkolny, ale nie zakończyło się spotkanie z Panem Bogiem. Przypomniał również młodzieży, aby dokonując wyboru dróg, zawsze na pierwszym miejscu stawiali Pana Jezusa.
Następnie, w budynku szkolnym, na sali gimnastycznej, odbyła się dalsza część uroczystości. Ceremoniał szkoły przeprowadził pan Krzysztof Mirkiewicz. Po Hymnie Narodowym głos zabrał Piotr Kuc – dyrektor szkoły.
Pan dyrektor, odnosząc się do dekoracji, na której widniał latawiec, powiedział, że jest on symbolem wolności, gdyż wzbija się w powietrze, ale jednocześnie, ze względu na obecność sznurka, ta swoboda jest kontrolowana przez rodziców i nauczycieli, którzy strzegą młodych ludzi.
Później przyszedł czas na podziękowania: pana dyrektora - gronu pedagogicznemu i młodzieży, pani Barbary Wiśniowskiej – nowej przewodniczącej Rady Rodziców – dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, samorządu uczniowskiego – nauczycielom i dyrekcji.
Bardzo miłą częścią spotkania było wręczenie nagród wychowankom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz  uczniom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Na zakończeni wychowawcy ze swoimi podopiecznymi przeszli do sal lekcyjnych, by tam dokonać rozdania pozostałych świadectw, dyplomów i wyróżnień.

 

Udanych, bezpiecznych wakacji i do zobaczenia 02 września 2019 r. na inauguracji roku szkolnego 2019/2020 !
 

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki