"Olimpiada Polonistyczna już podczas I stopnia zawodów staje się miejscem, w którym uczniowie uzyskują bezpośredni dostęp do kształcenia akademickiego, umożliwiający im poszerzenie wiedzy  i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju." (www.olijp.pl)
Jurorzy Komitetu Okręgowego OLiJP docenili literackie i językowe walory prac, napisanych
w ramach szkolnych zawodów przez uczennice naszej szkoły:
•    Izabelę Drążek – 3c (opiekun – p. A. Domka)
•    Martynę Szczepańską – 2a (opiekun – p. J. Komenda)
•    Dorotę Horodecką – 2c (opiekun – p. B. Bożek)
•    Zuzannę Jarosz – 2c (opiekun – p. B. Bożek),
które 16 lutego 2019 r. uczestniczyły w pisemnych zawodach okręgowych XLIX OLiJP
w Rzeszowie. W tej części zawodów uczestnicy byli zobowiązani do  napisania pracy na temat wybrany z kilku propozycji  - z zakresu literatury lub teatru oraz rozwiązania testu językowego. Do ustnej części zawodów II stopnia zakwalifikowano Martynę Szczepańską. Zawody odbyły się
9 marca 2019 r. w Rzeszowie. Naszej uzdolnionej uczennicy zabrakło jedynie trzech punktów, aby  znaleźć się na liście uczestników rekomendowanych do udziału w zawodach  centralnych.
Wszystkim dziewczętom serdecznie gratulujemy, a drugoklasistkom życzymy sukcesów w 50. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!

Facebook

Fundacja Edukacyjna "PERSPEKTYWY" 
potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce 
sklasyfikowanych w Rankingu
Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 
i przysługuje mu tytuł 
"BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019"

Wysoka Kapituła Rankingu Olimpijskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego
COPTIOSH nadaje szkole tytuł 
Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności
RP 2019 roku,
jako placówce, w której edukacja społeczna,
europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka
i historyczna stoi na wysokim poziomie.
 

LOSOWE FILMY

Przydatne linki